Pinksterfeest

Pinksterfeest

Pinksteren, meer dan de 50ste dag Het Pinksterfeest was al een joods oogstfeest voordat het ook een christelijk feest werd. Het joodse volk telde vanaf de eerste sabbat na het Pesachfeest zeven weken af tot Pinksteren, de vijftigste dag. Nieuw leven en keuzes maken...

Reflectie op Pinksteren

Water en vuur Johannes de Doper bereidde de weg voor, voor de komst van Jezus. Johannes de Doper doopte met water, ter bekering, maar Jezus zal dopen met vuur, met Geest. Johannes zegt dat het vuur voor de ongelovigen bestemd is. Ik vertaal dat als de ongelovige in...

Hemelvaart

Wat vieren christenen met Hemelvaart? Het verhaal van de Hemelvaart gaat over Jezus en komt na Pasen. Nadat Jezus is opgewekt uit de dood mogen zijn leerlingen hem nog een paar keer zien en spreken. Maar zij moeten verder zonder zijn lijfelijke aanwezigheid. Jezus...
Stille week en Pasen

Stille week en Pasen

Palmpasen Met Palmpasen, de zondag voor Paaszondag, vieren we hoe Jezus een intocht houdt in Jeruzalem. Hoewel hij rijdt op een ezel, zien de mensen in hem de bevrijder en zij spreiden hun jassen op de weg voor hem uit zwaaien met palmtakken. Iedereen juicht Jezus...

Aswoensdag 17 februari 2021

Aswoensdag: hoe zit dat ook alweer? Opgegroeid in een rooms-katholieke omgeving (Maastricht), herinner ik mij uit mijn jeugd nog goed welke betekenis Aswoensdag bij ons thuis had, in het gezin, in de kerk en op school. Later is me ook de herkomst duidelijk geworden....

Epifanie

Het woord epifanie betekent verschijning van de Heer. Op zondag Epifanie wordt een van de verhalen verteld waarin duidelijk wordt dat Jezus door God gezonden is, dat het kind van Bethlehem de koning van de vrede is, van alle volken, dat hij de beloofde Messias is....