Diaconie

Over het veelzijdige werk van de diakenen

Wat is een diaken?
Eenvoudig gezegd: een diaken is  een dienaar in de breedste zin van het woord
. De zorg voor mensen in armoede is een van hun belangrijkste taken. Daarbij komen ook mensen met schulden in beeld. Schuldhulpverlening in deze tijd vraagt echter om meer kennis en kunde van een diaken. Deze is uiteindelijk toch ‘gewoon’ een vrijwilliger. Daarom is op landelijk niveau Stichting SchuldHulpmaatje opgericht.

Stichting SchuldHulpmaatje Zaanstad

SchuldHulpmaatje is ontstaan vanuit de kerken in Nederland. Op initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal

Beraad voor de Zaanstreek is het project gestart in de Zaanstreek en inmiddels is hiervoor Stichting Voor Elkaar Zaanstad (ook wel SchuldHulpmaatje Zaanstad genoemd) opgericht. Elk “maatje” is deskundig getraind en houdt dit op peil met het Permanent Educatie Programma van de landelijke stichting. Er wordt gewerkt volgens de door SchuldHulpmaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Voor meer informatie kun je mailen naar: schuldhulpmaatjezaanstad@gmail.com Zie ook de landelijke website van SchuldHulpmaatje voor aanvullende informatie.

De zorg voor vreemdelingen en ontheemden

De diaconie van de Protestantse Gemeente Zaandam haalde het nieuws tijdens de opvang van vluchtelingen in het Veldpark, voor de deur van de Noorderkerk. Deze mensen stonden letterlijk op onze stoep en het openstellen van de Noorderkerk lag dus voor de hand. Ook nu het park allang weer gewoon park is, blijft een werkgroep van de diaconie actief om asielzoekers en statushouders te ondersteunen door hen te helpen bij hun integratie en de omgang met de vele instanties in ons land.

Particuliere projecten

Voor projecten kunnen giften worden aangevraagd. Daarbij gaat het om lokale en landelijke projecten, maar ook projecten in ontwikkelingslanden kunnen op die manier worden ondersteund. Tijdens de actie “Goed doen met Poen” valt er geld te verdienen voor een particulier  project.  Vertegenwoordigers van projecten worden uitgedaagd om zich te presenteren, waarbij gemeenteleden kunnen meestemmen over de winnaar.

Kerk Open

De Protestantse Gemeente Zaandam is een open gemeenschap. Graag bieden wij dan ook een plek waar mensen kunnen binnenlopen voor een luisterend oor of een bakkie troost. Kerk Open is elke week open in de Noorderkerk op woensdagochtend van 11:00 tot 14:00, de Eetgroep biedt dan ook een warme maaltijd aan. Op een aantal zondagmiddagen in het jaar  is er open Kerkcafé van 15:00 tot 17:00, zie daarvoor de agenda.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Ook wereldwijd speelt de diaconie een rol door het inzamelen van geld voor projecten die armoede en ongelijkheid helpen verminderen.  De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) doet hiervoor het voorbereidend werk. In de Protestantse Gemeente Zaandam wordt ongeveer elke twee maanden gecollecteerd voor telkens een ander project.
Lees meer over deze en andere acties van de diaconie

Justitieel Complex Zaanstad

Het Justitieel Complex Zaanstad herbergt meer dan 1.000 justitiabelen. Onder hen zijn ook velen die steun zoeken en ondervinden in de wekelijkse kerkdiensten.
De Sluis is een vrijwilligersorganisatie die (ex-) gedetineerden en hun familie ondersteunt bij detentie. Deze stichting heeft ons (Diaconie PGZ) gevraagd een bijdrage te leveren, zodat De Sluis een Bloemengroet met Pasen kan organiseren voor de gedetineerden.
Graag doen wij een beroep op jou, als PGZ gemeentelid, om hiervoor een donatie te doen. Deze gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL69 INGB 0690213530 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zaandam o.v.v. Bloemengroet Pasen. https://www.dsgdesluis.nl/

ANBI status

De diakenen zijn blij met elke bijdrage. Je kunt giften overmaken voor goede doelen en het werk van de diaconie in het algemeen op rekeningnummer NL69 INGB 0690213530 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zaandam. De diaconie beschikt over een ANBI status.