Onze media

Over het Zaans Kompas, de e-nieuwsbrief en meer

De Protestantse Gemeente Zaandam is blij met een enthousiaste ploeg mensen die samen willen uitdragen hoe kerk-zijn vandaag eruit ziet en wat er allemaal gebeurt. De redactie kent diverse groepen die elk een eigen taak hebben, maar natuurlijk is er regelmatig contact om alles goed op elkaar te laten aansluiten.

Naast de webredactie is er de redactie van ons kerkblad Zaans Kompas en er zijn redactieleden voor de wekelijkse E-nieuwsbrief Klein Kompas. Tot slot noemen wij de vrijwilligers die niet in de redactie zitten maar wel belangrijk zijn: de beheerders van de social media en onze fotografen.

Zaans Kompas en Klein Kompas

Voor gemeenteleden en betrokken belangstellenden is er een wekelijkse e-mailnieuwsbrief, het Klein Kompas. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door naam, adres en mailadres door te geven aan het Kerkelijk Bureau via kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl.

Zeven maal per jaar verschijnt ons magazine Zaans Kompas. Hierin proberen wij verbinding te leggen tussen het christelijk geloof en de zoektocht naar betekenis die voor elk mens herkenbaar is. In het Zaans Kompas vertellen mensen verhalen die bemoedigen of aan het denken zetten. Ook vind je er informatie over de kerkdiensten en diverse activiteiten. Wil je het Zaans Kompas ontvangen?
Geef, om het Zaans Kompas aan te vragen, je naam en adresgegevens door via: kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl.

Website en Facebook

Naast onze website beheren wij de open Facebookpagina PGZ-Zaandam  , de besloten groep Protestantse Gemeente Zaandam en de pagina op LinkedIn