De Protestantse Gemeente Zaandam

Open, betrokken, inspirerend

De Protestantse Gemeente Zaandam maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In Zaandam zijn wij onderdeel van de stad en de streek. Ook werken wij samen met de andere protestantse gemeenten in de Zaanstreek. Het leven in de Randstad maakt dat wij gewend zijn aan een diversiteit van mensen en dat waarderen wij ook; wij koesteren het gegeven dat mensen verschillend zijn in aard, kleur, overtuiging, in achtergrond en karakter. De PGZ  heeft zich dan ook aangesloten bij Wijdekerk.

Gedragsregels

Zes protestantse gemeenten uit de Zaanstreek hebben

Meneer de fotograaf
besloten om samen te werken wat betreft beleid voor een ‘veilige kerk’.  De werkgroep van de Ring Zaanstreek heeft een aantal voorstellen gedaan, ook wat betreft gezamenlijk werven van vertrouwenspersonen. Maar een veilige kerk komt vooral tot stand als we het eens worden over gedragsregels binnen onze gemeente. 

Model gedragsregels voor alle gemeenteleden

  1.  Wij accepteren en respecteren de ander en discrimineren niet. Iedereen telt mee  in de kerkelijke gemeente.
  2.  Wij houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  3.  Wij vallen de ander niet lastig.
  4.  Wij berokkenen de ander geen schade.
  5.  Wij maken op geen enkele wijze misbruik van een eventuele machtspositie.
  6.  Wij maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  7.  Wij negeren de ander niet.
  8.  Wij doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  9.  Wij gebruiken geen geweld en bedreigen niemand.
  10. Wij komen niet ongewenst te dichtbij en raken niemand tegen diens wil aan.
  11. Wij geven de ander geen seksueel getinte aandacht.
  12. Wij stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  13. Wij gaan zorgvuldig om met de eigendommen van de gemeente.
  14. Wij geven voor de kerkelijke gemeente ontvangen giften door aan de diaconie c.q. de kerkmeesters.

  Gezamenlijke zoektocht

  Leeftijden verschillen sterk in onze gemeente. Er is een grote groep ouderen met lange tradities en een schat aan levenservaring. Ook is er een flinke middengroep die zich verbonden weet met de kerk en daar vaak – net als de ouderen – zeer actief is. Gelukkig is er ook een betrokken netwerk van jongeren die vol energie hun eigen plek innemen in de gemeente. Zij zijn onder andere te vinden in de leiding van het jeugdwerk, de  Taizégroep, bij het stream-team, en de ploeg die het ouderenkerstfeest organiseert.

  Centraal staat de zoektocht naar de betekenis van de liefde van God en Jezus. Welke invloed hebben de verhalen over het leven van Jezus en het Paasverhaal op onze houding en op het beeld dat wij van onszelf hebben? Welke hoop putten wij daaruit en wat doen we daarmee?
  Een en ander proberen we uit te werken in een beleidsplan. Het plan voor  de periode 2023 -2026 is net klaar: PGZ Beleidsplan 2023-2026 verkorte versie website

  Omzien naar elkaar

  Allereerst proberen wij vanuit de liefde van God zorgzaam te zijn voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven, door een Groene Kerk te zijn bij voorbeeld.

  Aandacht voor elkaar en de vragen die wij hebben krijgt vorm in het bezoeken van zieken en kwetsbare gemeenteleden en in een aantal activiteiten die vooral gaan om ontmoeting en gesprek.

  In die ontmoeting spelen de wekelijkse kerkdiensten natuurlijk een belangrijke rol. Ook kinderen en jongeren hebben daar hun eigen plek.

  Naast de diensten in de Noorderkerk zijn er ook vieringen in Zorgcentrum Pennemes.

  ZEGEN ONS
  met medemensen die weten
  wat vrede is.
  Een plek onder de zon,
  voor iedereen vrijheid die ruimte maakt
  voor de ander.
  Help ons zulke mensen te zijn.

  Helpen waar geen helper is

  Onze diaken leveren de meer praktische zorg aan mensen die dat nodig hebben, ver weg en dichtbij.  De diaconie organiseert onder meer de collecte tijdens kerkdiensten, probeert te signaleren waar financiële hulp nodig is, en geeft materiële hulp als dit mogelijk is. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de Sociaal Wijkteams. De diakenen helpen bij de Voedselbank, die een uitdeelpunt heeft in de Noorderkerk. De diaconie geeft ook financiële steun aan ‘verwante’ organisaties, zoals Inloophuis De Bron  in Poelenburg. Lees hier meer over de diaconie.

  Groene Kerk

  Onze kerk heeft het predicaat “Groen Kerk” ontvangen. Wat betekent het voor ons om een groene kerk te zijn? Wij investeren bijvoorbeeld in groene beleggingen en niet in mensenhandel of wapenhandel. We gaan zuinig om met water, wij gaan bewust om met voedsel en bereiden regelmatig vegetarische maaltijden en maken afspraken met supermarkten om voedsel dat over is niet te verspillen maar uit te delen. We proberen waar mogelijk ons afval te scheiden.

  Ook doen we mee aan schoonmaakacties in de buurt en organiseren evenementen zoals de Zero Waste week.

  Meer weten? Kijk op de website van groenekerken.nl

  Samenvattend

  De Protestantse Gemeente Zaandam is een kerk die met beide benen in de samenleving staat. Iedereen die wil leren en zich wil laten inspireren door God en Jezus Christus kan bij ons terecht.