De Protestantse Gemeente Zaandam

Open, betrokken, inspirerend

De Protestantse Gemeente Zaandam maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In Zaandam zijn wij onderdeel van de stad en de streek. Het leven in de Randstad maakt dat wij gewend zijn aan een diversiteit van mensen en dat waarderen wij ook; wij koesteren het gegeven dat mensen verschillend zijn in aard, kleur, overtuiging, in achtergrond en karakter. De PGZ  heeft zich dan ook aangesloten bij Wijdekerk.

Ook leeftijden verschillen sterk in onze gemeente. Er is een grote groep ouderen met lange tradities en een schat aan levenservaring. Ook is er een flinke middengroep die zich verbonden weet met de kerk en daar vaak – net als de ouderen – zeer actief is.

Meneer de fotograaf

Gelukkig is er ook een betrokken netwerk van jongeren die vol energie hun eigen plek innemen in de gemeente. Zij zijn te vinden in de leiding van het jeugdwerk, de  Taizégroep, bij het stream-team, de ploeg die het ouderenkerstfeest organiseert en in tal van andere activiteiten.

Centraal staat de zoektocht naar de betekenis van de liefde van God en Jezus. Welke invloed hebben de verhalen over het leven van Jezus en het Paasverhaal op onze houding en op het beeld dat wij van onszelf hebben? Welke hoop putten wij daaruit en wat doen we daarmee?

Omzien naar elkaar

Allereerst proberen wij vanuit de liefde van God zorgzaam te zijn voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven, door een Groene Kerk te zijn bij voorbeeld.

Aandacht voor elkaar en de vragen die wij hebben krijgt vorm in het bezoeken van zieken en kwetsbare gemeenteleden en in een aantal activiteiten die vooral gaan om ontmoeting en gesprek.

In die ontmoeting spelen de wekelijkse kerkdiensten natuurlijk een belangrijke rol. Ook kinderen en jongeren hebben daar hun eigen plek.

Naast de diensten in de Noorderkerk zijn er ook vieringen in Zorgcentrum Pennemes.

Gemeentelid Anneke Veenema over onze kerk:

 “In de kerk ben je onderling verbonden met mensen die ook geloven en belijden, dat God ons bij elkaar brengt, dat Hij onze liefhebbende Vader is en Jezus zijn zoon, onze Heer. Omdat ik soms een grote twijfelaar ben, zoek ik bemoediging, steun en vertrouwen, dat God alles goed maakt.”

Helpen waar geen helper is

Onze diaken leveren de meer praktische zorg aan mensen die dat nodig hebben, ver weg en dichtbij.  De diaconie organiseert onder meer de collecte tijdens kerkdiensten, probeert te signaleren waar financiële hulp nodig is, en geeft materiële hulp als dit mogelijk is. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de Sociaal Wijkteams. De diakenen helpen bij de Voedselbank, die een uitdeelpunt heeft in de Noorderkerk. De diaconie geeft ook financiële steun aan ‘verwante’ organisaties, zoals Inloophuis De Bron  in Poelenburg. Lees hier meer over de diaconie.

Groene Kerk

Onze kerk heeft het predicaat “Groen Kerk” ontvangen. Wat betekent het voor ons om een groene kerk te zijn? Wij investeren bijvoorbeeld in groene beleggingen en niet in mensenhandel of wapenhandel. We gaan zuinig om met water, wij gaan bewust om met voedsel en bereiden regelmatig vegetarische maaltijden en maken afspraken met supermarkten om voedsel dat over is niet te verspillen maar uit te delen. We doen aan afvalscheiding (plastic, gft, glas en papier).

Ook doen we mee aan schoonmaakacties in de buurt en organiseren evenementen zoals de Zero Waste week.

Meer weten? Kijk op de website van groenekerken.nl

Samenvattend

De Protestantse Gemeente Zaandam is een kerk die met beide benen in de samenleving staat. Iedereen die wil leren en zich wil laten inspireren door God en Jezus Christus kan bij ons terecht.