Doe mee

Een kerk met beide benen in de samenleving

De Protestantse Gemeente Zaandam laat zich inspireren door Gods liefde, die niemand buitensluit. Iedereen mag bij ons een plek hebben, ongeacht aard of achtergrond, en in die liefde delen. 

Word lid

Er zijn verschillende manieren om lid te worden van de Protestantse Kerk Nederland. Je kunt dooplid, belijdend lid of gastlid worden. Wil je alleen lid zijn van de plaatselijk kerk, dan kan dat als vriend of vriendin. Aanmelden kan via het downloaden van het inschrijfformulier 2020.

Blijf op de hoogte

Je kunt ons volgen via onze Facebookpagina. Ongeveer eens per zes weken verschijnt het Zaans Kompas. Het Zaans Kompas bevat een overdenking van een predikant, verhalen van en door gemeenteleden, en informatie over komende kerkdiensten en activiteiten. Elk Zaans Kompas is gewijd aan een specifiek thema. Abonneren kan d.m.v. een e-mail met naam en adres naar kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl.

De beeldhouwer Fayez Aladeeb maakte dit beeld voor PGZ toen hij als asielzoeker in Zaandam verbleef. Het beeld staat op dit moment in de Noorderkerk.

Steun ons

Wil je ons financieel steunen? Graag! Giften aan de kerk kunnen overgemaakt worden op NL18 INGB 0000252090 t.n.v. PGZ -Kerkrentmeesters. Wil je een specifiek doel ondersteunen dat kun je dit aangeven in de omschrijving. Wil je specifiek het werk steunen van de diakenen , dan kan dat via een donatie op rekeningnummer NL69 INGB 0690213530 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Zaandam. Ook kun je een gift vastleggen per legaat.

In verband  met de belastingen is het goed om te melden dat de PGZ-Zaandam in het bezit is van een ANBI-status.

Contact

Wil je vrijblijvend een keer contact met ons, dan kan dat natuurlijk. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de kerk, Herman Boutsma. Hij zorgt ervoor dat je in contact komt met de juiste persoon binnen PGZ (telefonisch of persoonlijk). Of kom gewoon een keer langs tijdens een kerkdienst of neem deel aan één van onze activiteiten.