Uitvaart

Een mooi en waardig afscheid

Wanneer een familielid overlijdt, overheerst het verdriet. Er moeten veel zaken geregeld worden, ook heel praktische zaken zoals het regelen van de uitvaart. Kies je voor een kerkelijke uitvaart, dan wordt de rouwdienst en de daaropvolgende begrafenis of crematie geleid door een predikant of kerkelijk uitvaartleider, die daarvoor speciaal is opgeleid. De dienst kan plaatsvinden in de kerk of in de aula van het uitvaartcentrum.

Waardig afscheid

De rouwdienst en de begrafenis of crematie bereiden we zorgvuldig met je voor, zodat iedereen op een waardige en respectvolle manier afscheid kan nemen van de overledene. Eventuele wensen van de overledene en natuurlijk ook van de nabestaanden zullen mede de vorm en inhoud van de afscheidsdienst bepalen.

PGZ uitvaart

In het gesprek met jou en de andere nabestaanden willen we hoop en troost bieden door de verbinding te zoeken tussen het leven van de overledene en Gods liefde en genade. Door samen vorm geven aan de dienst en samen herinneringen op te halen geef je betekenis aan het voorbije leven en dat kan veel steun bieden bij het afscheid van een geliefde. We houden er ook rekening mee, wanneer jij en/of andere nabestaanden wat verder van kerkelijke traditie zijn komen af te staan.

Meer informatie over een kerkelijke uitvaart vanuit onze kerk kun je opvragen via uitvaart@pgz-zaandam.nl