Gebedsgroep 17 juli

Uw Koninkrijk kome. Is het niet buitengewoon dat Jezus zijn navolgers doet delen in het verlangen van zijn Vader om bij zijn kinderen te zijn? Discipelen, die allereerst het verlangen en het belang van hun hemelse Vader zoeken en hun liefde tot uitdrukking brengen in...

Gebedsgroep 10 juli

Aan Hem gelijk. Wat een schitterend toekomstperspectief biedt de apostel Johannes ons, wanneer hij schrijft: “Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Wat we zullen zijn is nog...

Inleiding 3 juli

Alles loslaten. Wanneer Jezus langs het meer loopt, ziet Hij Petrus en zijn broer Andreas, die vissers zijn, bezig hun net in het meer uit te werpen. En dan zegt Hij: “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken”. En meteen laten zij hun net...
Gemeentezondag 7 juli

Gemeentezondag 7 juli

Gemeente-beraad zondag 7 juli na de kerkdienst.Na een mooie ervaring vorig jaar, willen we op herhaling: gezellige bedrijvigheid, elkaar ontmoeten, lekkere hapjes, maar ook een inhoudelijk gesprek tussen kerkenraadsleden en gemeente-leden. Je kunt het zien als een...