Gebedsgroep

De gebedsgroep komt wekelijks bijeen op woensdagmiddag om 15 uur in de Noorderkerk. Hieronder de volledige tekst van de inleidingen per week.

Inleiding 3 juli

Alles loslaten. Wanneer Jezus langs het meer loopt, ziet Hij Petrus en zijn broer Andreas, die vissers zijn, bezig hun net in het meer uit te werpen. En dan zegt Hij: "Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken". En meteen laten zij hun net achter en...

Lees meer

Inleiding gebedsgroep

Grote blijdschap. We weten het nog uit Lucas 2. De engel des Heren kondigt aan de herders in Bethlehem de geboorte van Jezus aan: "Weest niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen". (:10).In Lucas 24 lezen we van die...

Lees meer

Gebedsgroep 12 juni

Jullie zijn het licht der wereld. Wat een schitterende roeping die U, Vader uw leerlingen schenkt (Matt.5:14). Nee, ze hadden geen bijzondere natuurlijke gaven. Ze waren op de roepstem van Jezus ingegaan en de Heer gevolgd, én zijn woord: "Volg Mij na". (Matt. 4:19)....

Lees meer

Gebedsgroep 5 juni

Waar liefde woont. David wist wat hij in deze berijmde psalm (133 :3) uitdrukt. Alleen al deze drie woorden ademen de lieflijke geur van de heerlijkheid van onze God.Wat hebben we toch een goedertieren Vader, die te midden van zijn kinderen wil wonen. Reeds in Genesis...

Lees meer

Gebedsgroep 29 mei

Schreeuwen tot God. Kent u dat ook? In een uitzichtloze situatie zitten, waarin het lijkt of onze God heel ver weg is, terwijl U hem luid aanroept? Ik denk ook aan de blinde Bartimeüs die steeds luider gaat schreeuwen "Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij"...

Lees meer

Gebedsgroep 22 mei

Sprankelend leven. Is dat niet het leven dat God ons schenkt? Een leven waar vuur in zit, dat fonkelt van het zich steeds vernieuwend leven met onze God? Waar Gods enthousiasme in oplicht en nog spreekt: "Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis". Dit woord...

Lees meer

Inleiding gebedsgroep 15 mei

Deel hebben aan de Goddelijke natuur. In zijn tweede brief aan de gelovigen in Klein Azië wijst de apostel Petrus op de kostbare en zeer grote beloften die zij door het geloof ontvangen hebben. Waartoe? Om deel te hebben aan de goddelijke natuur van barmhartigheid,...

Lees meer

Inleiding gebedsgroep 8 mei

Waar God woont. Jezus volgen -en door Hem gevormd worden, is niet altijd even gemakkelijk. Het laatste avondmaal was geladen met Jezus' voorbeeld en woord over het dienen, liefhebben van en samen zijn met elkaar, maar ook met de voorzegging van Judas' verraad en...

Lees meer

Inleiding gebedsgroep 1 mei

Eén kudde, één Herder! Wat een ongelooflijk heerlijke uitspraak van Jezus. In onze wereld, vol van dikwijls elkaar bestrijdende godsdiensten en geloven, is daar het evangelie van het koninkrijk Gods uit de mond van die ene mens: Jezus van Nazaret. "Ik ben de goede...

Lees meer

Inleiding 23 april

Vraag Mij. Deze twee woorden uit de tweede psalm stralen reeds het licht van het evangelie uit. Ze geven richting en vorm aan onze relatie met God in zijn Zoon. Hij, de Gever, en initiatiefnemer, die ons, de ontvangers, uitnodigt op Hem gericht te zijn. Hoe? Door Hem...

Lees meer