Gebedsgroep

De gebedsgroep komt wekelijks bijeen op woensdagmiddag om 15 uur in de Noorderkerk. Hieronder de volledige tekst van de inleidingen per week.

Inleiding 23 april

Vraag Mij. Deze twee woorden uit de tweede psalm stralen reeds het licht van het evangelie uit. Ze geven richting en vorm aan onze relatie met God in zijn Zoon. Hij, de Gever, en initiatiefnemer, die ons, de ontvangers, uitnodigt op Hem gericht te zijn. Hoe? Door Hem...

Lees meer

Inleiding 17 april

Gods stem horen. Wat belangrijk is dat. En ook hoe indrukwekkend. Gaat het in ons leven niet slechts daarom, dat wij zijn stem verstaan door alle indrukken van de wereld heen?Jezus zegt: Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun...

Lees meer

Inleiding 10 april

De Geest van wijsheid en openbaring. Wat is het toch bijzonder dat onze Vader Zichzelf zoekt mee te delen aan zijn volk. Paulus schrijft daarom in zijn brief aan de gelovigen in Efeze, dat hij niet ophoudt God te danken, als hij hoort van hun geloof en liefde jegens...

Lees meer

Inleiding 3 april

Weest heilig, want Ik ben heilig. Hoe buitengewoon is het, dat onze heerlijke God -de God der goden (Ps.50:1) - zijn macht steeds zoekt te delen met de zijnen! "Weest heilig" waarom? "Omdat Ik heilig ben”, (Lev.11:44, 1 Petr. 1:16). Een liefdesroep aan hen en aan ons...

Lees meer

Inleiding 27 maart

Onze heerlijke erfenis. Hoe blij en enthousiast is de apostel Paulus, wanneer hij van Godswege in zijn brief aan de Efeziërs spreekt over de heerlijkheid van Gods erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot en krachtig de liefdeswerking van Gods macht is voor...

Lees meer

Inleiding 20 maart

De ontferming van onze Heer. Wat kunnen bepaalde bijbelgedeelten je toch sterk aanspreken! Voor mij is dat o.a. Markus 3:1-6, waar de ontferming van onze Heer zo duidelijk naar voren treedt in een klimaat van verdeeldheid en duisternis, waar geestelijke leidslieden...

Lees meer

Inleiding 13 maart

Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wat een verbazingwekkende uitspraak -of beter: Godspraak- in het gebed dat Jezus ons leert. "Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome , uw wil geschiede" en dan: "gelijk in de hemel alzo ook op de aarde". Dat woord...

Lees meer

Inleiding 6 maart

Uw wil geschiede. Als ik nadenk over dit deel van het Onze Vader gebed, dan denk ik: "Wat zijn wij toch bevoorrechte mensen van God, die ons in zijn Zoon Jezus Christus heel persoonlijk de weg toont voor het binnengaan in zijn eeuwig koninkrijk". Dit heeft alles te...

Lees meer

Inleiding 28 februari

Verstand van God Klinkt dat niet een beetje oneerbiedig?Het gaat hier om hartekennis van iemand die met zijn God een levende relatie heeft.Jeremia is zo'n man,die kan zien met door God geopende ogen en horen de woorden die God op zijn tong legt. (Jer.1:9-12). Jeremia...

Lees meer

Inleiding 21 februari

Uw naam worde geheiligd. Waar denkt u aan wanneer u dit leest? Ik moet denken aan de woorden van Jezus, die gezegd heeft: "Ik en de Vader zijn één." (Joh.10:30) en: " Wie Mij gezien heeft heeft de Vader gezien"... "De woorden die Ik tot U spreek, zeg Ik niet uit...

Lees meer