Eveline  Masetti, ouderenpastor

Even voorstellen

Ik ben Eveline en vijftien jaar getrouwd met Giovanni. Samen hebben we een zoon Micha. Hij is twaalf jaar. We wonen in een gezellige, oude buurt in Zaandam.
Vanaf 2002 werk ik als kerkelijk werker en sinds 1 augustus 2021 ben ik werkzaam als ouderenpastor bij de Protestantse Gemeente te Zaandam. In het pastoraat komen verhalen van mensen ter sprake in het perspectief van het Verhaal van God met mensen. Verhalen van mensen kunnen geschiedenissen zijn of gebeurtenissen uit het verleden, problemen, ziekte, overlijden meer nog: alles wat iemand belangrijk vindt om te vertellen. Het is de mens zelf die centraal staat. Ieder mens vraagt, al blijft dit vaak wat in stilte verborgen, om erkenning voor zijn of haar verhaal….om echt gehoord te worden. “Er zijn”, een Luisterend oor, Rust en Steun bied ik tijdens gesprekken als onderdeel van de reis door het leven!
In 2016 heb ik de opleiding voor coach afgerond en integreer het coachen in pastorale gesprekken.

Ik ben te herkennen aan mijn krullen en open houding met een vrolijke lach. Verbinder, zuiver, eerlijk, vertrouwen, liefde, licht, passie en compassie zijn woorden die bij mij passen.
Wandelen in de natuur en verhalen vertellen in kerken en theaters zijn hobby’s waar ik graag tijd voor maak. Dankzij mijn visuele handicap heb ik de driejarige opleiding gevolgd bij de Vertelacademie in Utrecht. En afgestudeerd verteller met de voorstelling “De vrouw in de spiegel”.

 

We leven in een bijzondere tijd. Ik ben van plan om actief naar oudere gemeenteleden toe te gaan voor een kennismakingsgesprek. Op deze manier leer ik mensen en de stad Zaandam kennen. Maandag en dinsdag zijn mijn werkdagen. Vanaf 1 januari 2022 op dinsdag en woensdag.

Vanaf september 2020 heb ik de tweejarige opleiding gevolgd voor Geestelijke begeleiding. Het is een verdieping in onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens. In het eerste jaar heb ik dit bij mijzelf onderzocht en in het tweede jaar breng ik dit in praktijk tijdens (begeleidings)gesprekken.
In de afgelopen negentien jaar heb ik ervaring opgedaan met diverse doelgroepen en situaties. Wat ik mee neem, is passie en compassie. De passie voor het leven en geloof. De compassie is de liefde naar jezelf.

Naast pastorale begeleiding leid ik graag vieringen en verzorg ik met liefde uitvaardiensten. Ik vind het bijzonder en mooi om voor de nabestaanden een warm en persoonlijk afscheid te creëren. En hierbij af te stemmen en mij te verbinden met de betrokkenen en de wensen en behoeften.

Ouderen hebben door ervaringen tijdens het leven wijsheden verzameld. Het zou een mooie brug kunnen zijn om een vorm te vinden waarin die wijsheden gedeeld worden met de middengeneratie en de jongeren. Wie denkt er mee?
Heeft u naar aanleiding van deze tekst vragen of wilt u een kennismakingsgesprek? Ik nodig u van harte uit om contact op te nemen.
Tel: 06 10571560 of mail: ec.masetti@gmail.com
Tot ziens!

Pastor Masetti is inmiddels bevoegd geestelijk begeleider. voor meer informatie zie Geestelijke begeleiding