Fijn dat zovelen gehoor gaven aan de uitnodiging voor de viering van hun verjaardag in het afgelopen kwartaal. De middag viel bij iedereen ‘’in de smaak’’.

Medewerkers vanaf het begin (121/2 jaar alweer) werden verrast met toespraak en bloemen. Doke Reijling  werd speciaal bedankt voor haar jarenlange inzet, ‘’zonder haar medewerking zou dit evenement nooit van de grond gekomen zijn!”,
En . . . . . nog meer jubileum:  ‘’50-jaar Zaanstad’’ was het thema van de vaste quiz in het programma. Na deze geslaagde middag eindigden we met het zingen van  Lied 655:  ‘’Zing voor de Heer een nieuw gezang’’

Nog even terugkijken? Zie hieronder de foto-impressie.