Palmpasen

Met Palmpasen, de zondag voor Paaszondag, vieren we hoe Jezus een intocht houdt in Jeruzalem. Hoewel hij rijdt op een ezel, zien de mensen in hem de bevrijder en zij spreiden hun jassen op de weg voor hem uit zwaaien met palmtakken. Iedereen juicht Jezus toe. De intocht is zo een voorproefje van de overwinning door middel van de opwekking met Pasen.

De week tussen Palmpasen en Pasen heet  de Stille Week, soms ook Goede week, hoewel er al snel weinig goeds gebeurt. Wanneer Jezus niet de verwachtingen van het volk waarmaakt door het heersende gezag omver te werpen, slaat de stemming om en gaan zij mee in de roep om Jezus te kruisigen.

Palmpasenstok

Kinderen maken tijdens of vlak voorafgaand aan Palmpasen vaak een Palmpasen stok. Deze bestaat uit een kruis met daarop verschillende vaste attributen. Het kruis zelf staat symbool voor Jezus’ kruisdood en de palmtakken op de stok verwijzen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. Verder vindt men op de Palmpasenstok vaak een haan van brood (als symbool voor het Laatste Avondmaal en Witte Donderdag), eieren (nieuw leven), dertig rozijnen (voor de 30 zilverlingen die Judas ontving nadat hij Jezus had verraden) en een krans (als symbool voor het koninkrijk van God).

Na afloop van de viering worden de Palmpasenstokken soms weggegeven aan ouderen of zieken in de parochie of gemeente. De traditie van het versieren van de Palmpasenstok komt zowel binnen katholieke parochies als protestantse gemeenten voor.

Bron https://historiek.net/palmpasen-palmzondag-goede-week/97843/

 

De Palmpasenstok laat zo een beetje de weg naar Pasen zien. Op Witte Donderdag herdenken christenen de viering van het joodse Pesachmaal door Jezus en zijn leerlingen, de laatste keer dat hij met hen eet voor zijn dood. Daarom wordt op de donderdag voor Pasen meestal het Heilig Avondmaal gevierd.

Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt Jezus gevangen genomen en ter dood veroordeeld, na een complot van zijn politieke tegenstanders. Jezus wist dat dit zou gebeuren en ging deze weg uit vrije wil, zoals hij zelf heeft gezegd. Was het een straf voor onze zonden, of de ultieme prijs voor zijn onvoorwaardelijke liefde en toewijding aan het Koninkrijk van God dat begint met zijn opwekking op Paasmorgen? Daar is geen eenvoudig antwoord op.

Na Jezus’ kruisdood volgt een tijd van rouw en stilte. Op de ochtend van de derde dag verschijnt een engel aan enkele vrouwen die van Jezus’ opwekking vertelt.

Ook dit verhaal is een mysterie, en misschien moet je het ook niet willen uitleggen. In de praktijk gaat het om wat volgt: Het Koninkrijk van God dat door Jezus werd gepreekt, die andere werkelijkheid waar Gods onvoorwaardelijke liefde en vergeving de plaats innemen van machtsmisbruik en haat. Dat is voor veel christenen nog steeds het geschenk waar zij deel van uit mogen maken door de dood en opstanding van Jezus. Pasen is daarmee het begin van een nieuwe geestelijke vrijheid.