Ankerplaatsen onderweg: vieren en stilstaan

Feesten en gedenkdagen in het kerkelijk jaar

Op onze kalender begint het jaar op 1 januari en het eindigt op 31 december. De kerk gebruikt een andere jaarindeling. Het kerkelijk of liturgisch jaar loopt dus niet gelijk met het burgerlijk jaar of het zogenoemde kalenderjaar.

Het kerkelijk jaar begint met Advent, een periode van vier weken die vooraf gaat aan Kerst. Het volgt zowel het leven van Jezus als de traditionele feestdagen in de Bijbel.

Op deze pagina nemen we jou mee op een reis. Soms bedachtzaam, dan weer vrolijk, met altijd ruimte om even stil te staan, of uit te rusten.

November: Eeuwigheidszondag

Een beetje tegen de regels in: deze pagina begint bij november, de laatste maand van het liturgisch jaar.

Op 2 november viert de Katholieke Kerk Allerzielen, protestanten gedenken hun overledenen op de laatste of voorlaatste zondag van november, afhankelijk van op welke dag Eerste Kerkstdag valt.

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we ook wel ‘Zondag Voleinding’ of ‘Eeuwigheidszondag’. Het is een traditie van de protestantse kerk om op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar allen te gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. In onze kerk worden hun namen genoemd omdat wij hen niet willen vergeten. Wij noemen deze namen bovenal omdat wij geloven dat God hun namen nooit zal vergeten. Want ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden in geloof en herinnering.

Tijdens deze gedachtenisdienst steken familieleden een lichtje aan voor hen die niet meer in ons midden zijn. Voor alle andere aanwezigenis er ook gelegenheid om dit te doen.
Een dienst als deze kan emoties oproepen bij iedereen die kortere of langere tijd geleden een dierbare verloren heeft. Maar voor velen is dit toch een waardevol moment. Achter het noemen van de namen gaat een heel leven schuil, een leven van een kwetsbaar mens, kostbaar in Gods ogen. Het doet mensen goed, dat er ruimte is om verdriet te delen. En de belofte van God dat Hij met ons meegaat op de weg die wij gaan, bemoedigt en troost.

De kern van dit artikel is geschreven door Tetty Boutsma en heeft ook  in het Zaans Kompas gestaan van 15 oktober 2020.

Op zondag 22 november 2020 is er na de kerkdienst gelegenheid om uw dierbaren te herdenken door een kaarsje aan te steken, van 12:00 tot 16:00 uur. Vanwege de pandemie kan dit met maximaal 2 personen tegelijk. Er zijn vrijwilligers aanwezig om een en ander te begeleiden. Kijk voor de laatste maatregelen op onze nieuwspagina