Ankerplaatsen onderweg: vieren en stilstaan

Feesten en gedenkdagen in het kerkelijk jaar

Op onze kalender begint het jaar op 1 januari en het eindigt op 31 december. De kerk gebruikt een andere jaarindeling. Het kerkelijk jaar begint met Advent, een periode van vier weken die vooraf gaat aan Kerst en eindigt in november. Het volgt zowel het leven van Jezus als de traditionele feestdagen in de Bijbel.

In de berichten op deze pagina nemen we jou mee op een reis. Soms bedachtzaam, dan weer vrolijk, met altijd ruimte om even stil te staan, of uit te rusten.

Pinksterfeest

Pinksterfeest

Pinksteren, meer dan de 50ste dag Het Pinksterfeest was al een joods oogstfeest voordat het ook een christelijk feest werd. Het joodse volk telde vanaf de eerste sabbat na het Pesachfeest zeven weken af tot Pinksteren, de vijftigste dag. Nieuw leven en keuzes maken...

Reflectie op Pinksteren

Water en vuur Johannes de Doper bereidde de weg voor, voor de komst van Jezus. Johannes de Doper doopte met water, ter bekering, maar Jezus zal dopen met vuur, met Geest. Johannes zegt dat het vuur voor de ongelovigen bestemd is. Ik vertaal dat als de ongelovige in...

Hemelvaart

Wat vieren christenen met Hemelvaart? Het verhaal van de Hemelvaart gaat over Jezus en komt na Pasen. Nadat Jezus is opgewekt uit de dood mogen zijn leerlingen hem nog een paar keer zien en spreken. Maar zij moeten verder zonder zijn lijfelijke aanwezigheid. Jezus...

Stille week en Pasen

Stille week en Pasen

Palmpasen Met Palmpasen, de zondag voor Paaszondag, vieren we hoe Jezus een intocht houdt in Jeruzalem. Hoewel hij rijdt op een ezel, zien de mensen in hem de bevrijder en zij spreiden hun jassen op de weg voor hem uit zwaaien met palmtakken. Iedereen juicht Jezus...

Aswoensdag 17 februari 2021

Aswoensdag: hoe zit dat ook alweer? Opgegroeid in een rooms-katholieke omgeving (Maastricht), herinner ik mij uit mijn jeugd nog goed welke betekenis Aswoensdag bij ons thuis had, in het gezin, in de kerk en op school. Later is me ook de herkomst duidelijk geworden....

Epifanie

Het woord epifanie betekent verschijning van de Heer. Op zondag Epifanie wordt een van de verhalen verteld waarin duidelijk wordt dat Jezus door God gezonden is, dat het kind van Bethlehem de koning van de vrede is, van alle volken, dat hij de beloofde Messias is....

Het mysterie van Kerst

Het mysterie van kerst The Virgin Mary had a baby born The Virgin Mary had a baby born The Virgin Mary had a baby born and they say that his name was Jezus Dit bekende kerstlied vat heel eenvoudig samen van wat christenen vieren met kerstmis. De maagd Maria kreeg een...

Advent: wachten op het licht

Wachten op het licht: Advent Deze wereld is vol angst, pijn en schijn. In een donkere tijd verlangen mensen naar licht en warmte. Het Latijnse woord ‘adventus’ betekent ‘komst’. In de adventsperiode verwachten we en leven we toe naar de komst van Christus. De historie...

Eeuwigheidszondag

November: Eeuwigheidszondag Op 2 november viert de Katholieke Kerk Allerzielen, protestanten gedenken hun overledenen op de laatste of voorlaatste zondag van november, afhankelijk van op welke dag Eerste Kerkstdag valt. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar...