Het mysterie van kerst

The Virgin Mary had a baby born
The Virgin Mary had a baby born
The Virgin Mary had a baby born
and they say that his name was Jezus

Dit bekende kerstlied vat heel eenvoudig samen van wat christenen vieren met kerstmis. De maagd Maria kreeg een kindje en het kreeg de naam Jezus.

In de Bijbel staat beschreven hoe een engel Maria vertelde dat dit gebeuren zou, en dat een engelenkoor aan een groep herders verscheen. Dat wijzen uit het oosten een ster zagen die de geboorte van een koning aankondigde. De koning van de vrede.

Dit alles bij elkaar is te veel om te willen verklaren, het is een wonder, een mysterie (en een mysterie is onverklaarbaar). Er zijn in de Bijbel ook niet zozeer verklaringen als wel aanwijzingen te vinden.

Jezus wordt de zoon van God genoemd, maar Maria is nadrukkelijk maagd. Nergens is dus sprake van een biologische vader, Maria werd niet ontmaagd, er was geen seksueel verkeer tussen God en een mens.

In het Bijbelboek Jesaja wordt Jezus aangekondigd als de Mensenzoon, Vredevorst, Redder van de wereld, als Immanuel. Dat betekent God met ons. Ook in het Nieuwe Testament word gesproken over de menswording van God, over het Koninkrijk van God dat is begonnen met de komst van Jezus.

Kerst is het mysterie van God die naar de mensen kwam in een kind. Geen christen kan verklaren hoe dit zit, en dat hoort ook zo. God werd God met ons, het kind de Koning van de Vrede en de Verlosser van de wereld. Dat mag een wonder blijven. Waar het om gaat is ook niet hoe het kon gebeuren maar of jij je wil laten raken door dit Kerstkind, dat vrede wil brengen, ook aan jou en mij

tekst Wil Kruit