Wachten op het licht: Advent

Deze wereld is vol angst, pijn en schijn. In een donkere tijd verlangen mensen naar licht en warmte. Het Latijnse woord ‘adventus’ betekent ‘komst’. In de adventsperiode verwachten we en leven we toe naar de komst van Christus.

De historie

Vier zondagen voor Kerst begint officieel de adventsperiode bij ons. Bij oosters-

orthodoxe kerken is dat wat eerder; namelijk veertig dagen voor kerst. Het is niet precies meer na te gaan wanneer advent in de kerk werd geïntroduceerd. Er zijn in de zesde eeuw geschriften gevonden die impliceren dat in de vijfde eeuw voor het eerst een speciale periode werd ingesteld om toe te leven naar het Kerstfeest. Dit was een vastenperiode van drie weken voorafgaande aan het Kerstfeest. Uit de negentiende eeuw stammen waarschijnlijk de adventskalender en de adventskrans, ontstaan in Duitsland vanuit de Lutherse traditie. Ook Scandinavische landen kennen deze tradities.

Adventskalender

Via een adventskalender kan je dag per dag toeleven naar de komst van het Licht in de wereld. Het is leuk om samen met kinderen een adventskalender te maken en zo op een speelse manier kinderen de betekenis van het Kerstfeest mee te geven.

De adventskrans

Een adventskrans is een andere manier om de adventsperiode bewust te beleven. Deze krans is gemaakt van takken van naaldbomen (sparren of dennen meestal) en heeft vier kaarsen; voor elke week één.

De groene takken symboliseren het eeuwige leven, omdat naaldbomen in de winter niet hun blad verliezen. Groen is de kleur die staat voor het leven en dennen en sparren zijn altijd groen. Groen is ook de kleur van hoop, geloof en vertrouwen. Ook het cirkelvormige van de krans symboliseert oneindigheid. Het symboliseert wellicht ons verlangen naar het Paradijs. 

De betekenis van de kaarsen

De vier kaarsen op de adventskrans hebben allen een andere betekenis:

De eerste krans staat voor de profeet Jesaja die de komst van Christus al voorspelde. Dit is de kaars van Hoop en dat God zijn beloftes nakomt.

De tweede kaars staat voor de Bijbel, het woord. Dit is de kaars van de voorbereiding. Maak je klaar voor de komst van het Licht.

De derde kaars is voor Maria, de moeder van Jezus. Dit is de kaars van Vreugde. De Engelen zingen vol vreugde over de geboorte van Jezus.

De vierde kaars symboliseert Johannes de Doper, de wegbereider van Christus Jezus. Dit is de kaars van Liefde en toont ons dat God van ons houdt.

Soms zet men in het midden van de krans nog een vijfde, witte kaars, die daarmee de geboorte van Jezus aanduidt. Elke week steekt men een kaars aan, zodat op eerste kerstdag alle kaarsen branden. De kleurenvolgorde van de kaarsen: paars, paars, roze, paars, wit. De wereld is verlicht!

De kleuren van advent

Tijdens advent is in de kerk de liturgische kleur paars. Dit is de kleur van inkeer, van boete en berouw. We zuiveren onszelf om zo naar God toe te groeien. Liefde in plaats van angst, vergeving in plaats van wrok, verbinding in plaats van afscheiding…enzovoort. Op de derde adventzondag kan ook de kleur roze gebruikt worden om een extra feestelijk karakter te geven. Roze is een mix van wit (de dageraad) en paars. Het Licht schijnt als het ware al door het diepe paars heen. God komt naar ons toe zeg maar. De Verzoening is er nu.

Samen eten verbindt

Om het feest samen te vieren is een gezamenlijke maaltijd natuurlijk uitermate geschikt. Steeds meer kerken organiseren daarom een adventsmaaltijd om de adventsperiode feestelijk mee af te sluiten.

Jezus noemt zichzelf het Licht der wereld. Hij was het Licht der Lichten die ons voorging op de weg terug naar Huis. Wij mogen deze weg ook gaan, opdat het Licht in ons tevoorschijn komt en de Christus in ons geboren wordt.

Door Maria Band