Gebedsgroep

De gebedsgroep komt wekelijks bijeen op woensdagmiddag om 15 uur in de Noorderkerk. Hieronder de volledige tekst van de inleidingen per week.

Inleiding 4 oktober

Uw naam worde geheiligd. Wellicht roept deze regel van het 'Onze Vader' iets bij u op van 'nog meer voor Hem onze Koning willen leven en zo ook meer vrede in jezelf en je omgeving willen ervaren met minder zorgen'.Spreekt Jezus hier niet over de mens die verlangt om...

Lees meer

Inleiding 27 september

Relatie met God. Onlangs vertrouwde iemand mij in een kort gesprekje toe: "Ik bid niet, want God weet wat ik nodig heb". Dat deed me wel nadenken. Ja, God weet wat ik nodig heb; en mijn gesprekspartner sprak ook van een zeker weten, van geloof. Toch miste ik iets. Een...

Lees meer

Inleiding 20 september

Licht zien in de duisternis.Wat hebben we toch een heerlijk evangelie ontvangen! Gods woord, is zoveel krachtiger en gezonder dan de woorden die de wereld ons biedt.De profeet Habakuk, een mens zoals wij, schreeuwt tot God waarom Hij hem zoveel geweld en wetteloosheid...

Lees meer

Inleiding 13 september

Woorden als van God. Als de apostel Petrus schrijft over christelijk samenleven, dan geeft hij ook aan dat "ons spreken zal zijn met woorden als van God; want alleen zo wordt God verheerlijkt" (1 Petr.4:8-11). Is dat niet een beetje te hoog gegrepen? Nee, het gaat...

Lees meer

Inleiding 6 september

Wie bidt, ontvangt. Ik herinner me nog de eerste ervaring met bidden. Op mijn achtste jaar belandde ik op een christelijke basisschool. Als nieuweling hoefde ik voor de aanstaande maandagmorgen slechts een half psalmvers te leren: psalm 25:7a, een berijming van vers...

Lees meer

Inleiding 30 augustus

Gods evenbeeld. Wat hebben we toch een schitterend evangelie! Onze God die ons naar zijn evenbeeld geschapen heeft, herschept ons in zijn Zoon Jezus Christus naar zijn oorspronkelijk beeld en gelijkenis. Hierdoor zullen we in Christus' voetspoor bidden: "vergeef ons...

Lees meer

Inleiding 23 augustus

God heeft u nodig. U weet het nog wel. De bijbel begint er zelfs mee in het eerste hoofdstuk, waar onze God met enthousiasme uitroept: "Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, opdat zij heerschappij zullen hebben over de gehele aarde en alles wat daarop...

Lees meer

Inleiding 16 augustus

Dankt God altijd. Wat hebben we toch een prachtig evangelie! Een levend woord van onze God die ons bestaan vernieuwt en glansrijk maakt. Die echt onze Vader is, met wie we alles kunnen delen; blije en moeilijke zaken. Wat mij zo gelukkig maakt, is dat Hij steeds een...

Lees meer

Inleiding 9 augustus

Leren spreken Ik ben geboeid door Jesaja 50:4: De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken.Jesaja heeft persoonlijk van de Almachtige, van de Heer der Heren, leren spreken als een leerling, een discipel. Om een goede spreker te zijn in vergaderingen en...

Lees meer

Inleiding 2 augustus

Wie heeft zal gegeven worden.  Een vreemde uitspraak van Jezus zo op het eerste gezicht: "Wie heeft hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben." Vooral als dit woord uit Mattheüs 13 wordt gevolgd door: "En hij die niet heeft, ook wat hij heeft zal hem...

Lees meer