Gebedsgroep

De gebedsgroep komt wekelijks bijeen op woensdagmiddag om 15 uur in de Noorderkerk. Hieronder de volledige tekst van de inleidingen per week.

Inleiding 20 maart

De ontferming van onze Heer. Wat kunnen bepaalde bijbelgedeelten je toch sterk aanspreken! Voor mij is dat o.a. Markus 3:1-6, waar de ontferming van onze Heer zo duidelijk naar voren treedt in een klimaat van verdeeldheid en duisternis, waar geestelijke leidslieden...

Lees meer

Inleiding 13 maart

Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wat een verbazingwekkende uitspraak -of beter: Godspraak- in het gebed dat Jezus ons leert. "Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome , uw wil geschiede" en dan: "gelijk in de hemel alzo ook op de aarde". Dat woord...

Lees meer

Inleiding 6 maart

Uw wil geschiede. Als ik nadenk over dit deel van het Onze Vader gebed, dan denk ik: "Wat zijn wij toch bevoorrechte mensen van God, die ons in zijn Zoon Jezus Christus heel persoonlijk de weg toont voor het binnengaan in zijn eeuwig koninkrijk". Dit heeft alles te...

Lees meer

Inleiding 28 februari

Verstand van God Klinkt dat niet een beetje oneerbiedig?Het gaat hier om hartekennis van iemand die met zijn God een levende relatie heeft.Jeremia is zo'n man,die kan zien met door God geopende ogen en horen de woorden die God op zijn tong legt. (Jer.1:9-12). Jeremia...

Lees meer

Inleiding 21 februari

Uw naam worde geheiligd. Waar denkt u aan wanneer u dit leest? Ik moet denken aan de woorden van Jezus, die gezegd heeft: "Ik en de Vader zijn één." (Joh.10:30) en: " Wie Mij gezien heeft heeft de Vader gezien"... "De woorden die Ik tot U spreek, zeg Ik niet uit...

Lees meer

Inleiding 14 februari

Nochtans zal ik juichen. Ja, de profeet Habakuk roept deze woorden uit als hij Gods heil ontdekt onder duistere maatschappelijke omstandigheden. Wat bijzonder dat Gods licht in de harten van de zijnen sterker is dan de duisternis om hen heen.Ik denk ook aan Jesaja:...

Lees meer

Inleiding 7 februari

Liefhebben is een werkwoord. (Aansluitend op "Weest wakker!") De bijbel getuigt van de grootheid van Gods liefhebben. In zijn schepping én in zijn mensen die delen in zijn onvergankelijke liefde. Het ware liefhebben van mensen tot God blijkt vooral in het kunnen...

Lees meer

Inleiding 31 januari

Weest wakker! Paulus gebruikt het woord 'wakker' in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen: 5:6 (vert.'51), om de gelovigen door Gods Geest gericht te houden op zijn komst. De laatste tijd moet ik zo denken aan Simeon. U weet wel, de man die de vertroosting van...

Lees meer

Inleiding woensdag 24 januari

Leven uit geloofsvertrouwen Onze heerlijke God weet de zijnen door verdrukking heen op te heffen naar Hem. Zo ook Habakuk, een profeet, een mens zoals wij, die tot God schreeuwt vanwege het geweld der Assyriërs. God antwoordt: "Ik doe een werk in uw dagen, dat je niet...

Lees meer

Inleiding 17 januari

Sta op! Jesaja (ong.700 voor Chr.) spreekt namens God, zijn volk toe met heldere woorden die naast bekering van ongerechtigheid, vooral doortrokken zijn van het uitzicht op Gods heerlijkheid door de komst van onze Verlosser. Sta op, word verlicht, want uw licht komt...

Lees meer