Waar liefde woont.

David wist wat hij in deze berijmde psalm (133 :3) uitdrukt. Alleen al deze drie woorden ademen de lieflijke geur van de heerlijkheid van onze God.
Wat hebben we toch een goedertieren Vader, die te midden van zijn kinderen wil wonen. Reeds in Genesis 8 lezen we daarover. Als Noach, die wandelt met God, (Gen.6:9) voor Hem een altaar bouwt en brandoffers ontsteekt, is dit voor God een lieflijke reuk. (Gen.8:21). Verwijst dit ook niet naar Jezus, die Zichzelf als een smetteloos offer gebracht heeft? (Hebr.9:14). En zullen wij voor God ook niet een geur van Christus’ liefde zijn? (2 Kor.2:15 ).

Het ziet ernaar uit dat liefde met offeren te maken heeft. Met overgave.En zeker wanneer Christus voor ons een voorbeeld is om na te volgen. De apostel Paulus spreekt daar duidelijk over: “Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft en Ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons overgegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God (Ef.5:1 en 2). Offeren kost iets, dat gaat niet vanzelf, dat vraagt iets van je. Zelfgave aan anderen tot zegen van anderen. Heb je vijand lief en bidt voor degenen die jullie vervolgen. Het mooie is dat zelfgave niet betekent dat je uit eigen kracht deze dingen moet doen. Dat zou een grote desillusie zijn. Voor uzelf en de ander. Het is mooi dat God die van ons vraagt: “Hebt lief, een nieuwe wet geef Ik jullie, dat je de ander liefhebt, gelijk Ik jullie heb liefgehad”, ook zijn Geest in ons doet wonen.. Door die heilige Geest, die ook onze Trooster wordt genoemd, zijn we pas echt in staat Christus na te volgen en zijn leerlingen te zijn. Met Christus samen te wonen in diezelfde Geest. Wat prachtig om daarin de gezindheid van de Heer uit te dragen. Is dat niet wandelen met Hem, die in ons woont en zijn woorden ons die lieflijke geur schenkt die aantrekkelijk is voor de zijnen? Paulus dankt God, die ons in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt (2 Kor.2:14). Wat is dat wonen met Hem en in Hem toch schitterend. Wat onmogelijk is bij mensen in de wereld is mogelijk bij de zijnen Het doet mij ook denken aan Hooglied waar de bruid tegen de bruidegom zegt: “Toen werd ik in zijn ogen als een die overgave aanbiedt.” Johannes zegt: Wanneer wij Hem liefhebben zullen wij zijn woord bewaren (koesteren). En mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. (Joh.14:23) Hoe groot is dat!

Kerntekst.
Het woord van Christus wone rijkelijk in u. Zodat u in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst.
Kolossenzen 3:16

Gebed.
Vader, wat kostbaar, dat U het initiatief hebt genomen om bij ons te wonen. Niet heel hoog, ver weg, maar bij ons. En wij mogen door uw liefde, U en elkaar van harte beminnen.
Wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God, die bij ons wil wonen. Vader wij zegenen uw naam in ons midden opdat uw woord en uw liefde in al zijn volheid ons deel zullen zijn. En U in ons leven steeds het middelpunt bent.