Sprankelend leven.

Is dat niet het leven dat God ons schenkt? Een leven waar vuur in zit, dat fonkelt van het zich steeds vernieuwend leven met onze God? Waar Gods enthousiasme in oplicht en nog spreekt: “Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis”. Dit woord uit Genesis 1: 26 is niet zomaar een bevlieging van dat moment. In zijn Zoon komt Gods (her-)scheppingwerk ten volle openbaar: “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon”.(Rom.8:29).
Ja, een leven in ons binnenste dat in zijn groei met Christus steeds weer sprankelend nieuw wordt.
De profeet Jesaja getuigt hier uitdrukkelijk van: “Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik schep water in de woestijn en het volk dat Ik Mij gevormd heb zal mijn lof verkondigen. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Ik zal mijn Geest uitstorten over uw nazaten en mijn zegen over uw nakroost en men zal u noemen met een nieuwe naam: ‘Mijn Welgevallen’, want de Here heeft een welgevallen aan u. En zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden”. (Uit: Jesaja 43, 44, 62 en 65).
En net zo min als een bruid haar best moet doen om door haar bruidegom geliefd te worden, zo min zullen wij ons best hoeven doen om door onze Vader geliefd te worden. Wij zullen slechts ons hart, in blijdschap, vreugde en liefde voor onze Heer en zijn woord, openen in blijvend geloof en verwachting van zijn voortreffelijke beloften. Samen met de geloofsgenoten.

Kerntekst.
En Hij die op de troon gezeten is zegt: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Schrijf op, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
(Op.21:5)

Lied.
Sta op en wordt helder, uw licht is gekomen.
De glorie van God zal over u lichten.
Hij is een mantel van licht om u heen.
Hij zal u noemen: niet-langer-verlaten.
En ’s nachts zal de maan uw licht niet meer zijn,
want God de Heer zal en licht voor U zijn.
Lied 596 uit het ‘Liedboek’.

Gebed.
Wat danken wij U Vader voor dat schitterende nieuwe sprankelende leven dat wij van U mogen ontvangen. Een leven in uw nabijheid. Een wandelen met U, samen met de geloofsgenoten, in uw liefde. Door alle moeiten heen.