Inleiding 4 oktober

Uw naam worde geheiligd. Wellicht roept deze regel van het ‘Onze Vader’ iets bij u op van ‘nog meer voor Hem onze Koning willen leven en zo ook meer vrede in jezelf en je omgeving willen ervaren met minder zorgen’.Spreekt Jezus hier niet over...

Inleiding 27 september

Relatie met God. Onlangs vertrouwde iemand mij in een kort gesprekje toe: “Ik bid niet, want God weet wat ik nodig heb”. Dat deed me wel nadenken. Ja, God weet wat ik nodig heb; en mijn gesprekspartner sprak ook van een zeker weten, van geloof. Toch miste...

Inleiding 20 september

Licht zien in de duisternis.Wat hebben we toch een heerlijk evangelie ontvangen! Gods woord, is zoveel krachtiger en gezonder dan de woorden die de wereld ons biedt.De profeet Habakuk, een mens zoals wij, schreeuwt tot God waarom Hij hem zoveel geweld en wetteloosheid...

Inleiding 13 september

Woorden als van God. Als de apostel Petrus schrijft over christelijk samenleven, dan geeft hij ook aan dat “ons spreken zal zijn met woorden als van God; want alleen zo wordt God verheerlijkt” (1 Petr.4:8-11). Is dat niet een beetje te hoog gegrepen? Nee,...

Inleiding 6 september

Wie bidt, ontvangt. Ik herinner me nog de eerste ervaring met bidden. Op mijn achtste jaar belandde ik op een christelijke basisschool. Als nieuweling hoefde ik voor de aanstaande maandagmorgen slechts een half psalmvers te leren: psalm 25:7a, een berijming van vers...

Inleiding 30 augustus

Gods evenbeeld. Wat hebben we toch een schitterend evangelie! Onze God die ons naar zijn evenbeeld geschapen heeft, herschept ons in zijn Zoon Jezus Christus naar zijn oorspronkelijk beeld en gelijkenis. Hierdoor zullen we in Christus’ voetspoor bidden:...