Inleiding 6 maart

Uw wil geschiede. Als ik nadenk over dit deel van het Onze Vader gebed, dan denk ik: “Wat zijn wij toch bevoorrechte mensen van God, die ons in zijn Zoon Jezus Christus heel persoonlijk de weg toont voor het binnengaan in zijn eeuwig koninkrijk”. Dit heeft...

Inleiding 28 februari

Verstand van God Klinkt dat niet een beetje oneerbiedig?Het gaat hier om hartekennis van iemand die met zijn God een levende relatie heeft.Jeremia is zo’n man,die kan zien met door God geopende ogen en horen de woorden die God op zijn tong legt. (Jer.1:9-12)....

Inleiding 21 februari

Uw naam worde geheiligd. Waar denkt u aan wanneer u dit leest? Ik moet denken aan de woorden van Jezus, die gezegd heeft: “Ik en de Vader zijn één.” (Joh.10:30) en: ” Wie Mij gezien heeft heeft de Vader gezien”… “De woorden die Ik...

Inleiding 14 februari

Nochtans zal ik juichen. Ja, de profeet Habakuk roept deze woorden uit als hij Gods heil ontdekt onder duistere maatschappelijke omstandigheden. Wat bijzonder dat Gods licht in de harten van de zijnen sterker is dan de duisternis om hen heen.Ik denk ook aan Jesaja:...

Inleiding 7 februari

Liefhebben is een werkwoord. (Aansluitend op “Weest wakker!”) De bijbel getuigt van de grootheid van Gods liefhebben. In zijn schepping én in zijn mensen die delen in zijn onvergankelijke liefde. Het ware liefhebben van mensen tot God blijkt vooral in het...

Inleiding 31 januari

Weest wakker! Paulus gebruikt het woord ‘wakker’ in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen: 5:6 (vert.’51), om de gelovigen door Gods Geest gericht te houden op zijn komst. De laatste tijd moet ik zo denken aan Simeon. U weet wel, de man die de...