Inleiding 3 juli

Alles loslaten. Wanneer Jezus langs het meer loopt, ziet Hij Petrus en zijn broer Andreas, die vissers zijn, bezig hun net in het meer uit te werpen. En dan zegt Hij: “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken”. En meteen laten zij hun net...

Inleiding gebedsgroep

Grote blijdschap. We weten het nog uit Lucas 2. De engel des Heren kondigt aan de herders in Bethlehem de geboorte van Jezus aan: “Weest niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen”. (:10).In Lucas 24...

Gebedsgroep 12 juni

Jullie zijn het licht der wereld. Wat een schitterende roeping die U, Vader uw leerlingen schenkt (Matt.5:14). Nee, ze hadden geen bijzondere natuurlijke gaven. Ze waren op de roepstem van Jezus ingegaan en de Heer gevolgd, én zijn woord: “Volg Mij na”....

Gebedsgroep 5 juni

Waar liefde woont. David wist wat hij in deze berijmde psalm (133 :3) uitdrukt. Alleen al deze drie woorden ademen de lieflijke geur van de heerlijkheid van onze God.Wat hebben we toch een goedertieren Vader, die te midden van zijn kinderen wil wonen. Reeds in Genesis...

Gebedsgroep 29 mei

Schreeuwen tot God. Kent u dat ook? In een uitzichtloze situatie zitten, waarin het lijkt of onze God heel ver weg is, terwijl U hem luid aanroept? Ik denk ook aan de blinde Bartimeüs die steeds luider gaat schreeuwen “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met...

Gebedsgroep 22 mei

Sprankelend leven. Is dat niet het leven dat God ons schenkt? Een leven waar vuur in zit, dat fonkelt van het zich steeds vernieuwend leven met onze God? Waar Gods enthousiasme in oplicht en nog spreekt: “Laat ons mensen maken naar ons beeld en...