Verborgen omgang.

Wat een schitterend geheim ligt er in de verborgen omgang van God met de zijnen besloten (psalm 25:14). Is het niet de vervulling van het verlangen van God, uitgesproken in het eerste hoofdstuk van de bijbel: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, om -met ons- heerschappij te hebben op aarde en alles wat daarop leeft”? Gods verlangen wordt in zijn Zoon vervuld. God en mens kunnen weer samen zijn. En in dit geheimvolle en vertrouwelijke samenzijn, openbaart Hij de zijnen zijn heilsgeheim.
Het geheim van het liefdesverbond van de Heer is dus voor diegenen die ontzag voor Hem hebben; die Hem eren en aanbidden; en Hij zal hun Zijn diepe innerlijke betekenisvolle bedoeling laten zien.
In het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus tijdens het Loofhuttenfeest in de tempel leert. De Joden verbazen zich over zijn geleerdheid. “Hoe kan iemand zonder onderricht gehad te hebben zo spreken?” Zij volgen Hem echter niet. Tegen deze Joden zegt Jezus: “Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft. Indien iemand van jullie diens wil doen , zal hij van deze leer weten of zij van God komt, of dat Ik uit Mijzelf spreek. (Joh.7: 14-18). Dat geldt ook voor ons. Wanneer wij bidden :”Uw wil geschiede”, geldt dat ook voor ons eigen leven; en zullen wij weten te spreken vanuit Gods aanwezigheid in ons hart.
Daarom zegt Hij tegen zijn discipelen: ” Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb U vrienden genoemd, omdat Ik alles wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt (Joh.15:15). Mooi he! Aan zijn vrienden, die Hem volgen, kan Hij alles zeggen. Ook datgene wat Hij vertrouwelijk van zijn Vader heeft gehoord. Wat prachtig ook voor Jezus zelf, wanneer Hij alles aan zijn vrienden (aan u en mij) kan mededelen.
Ik ervaar zelf ook van die grote rijkdom van die verborgen, vertrouwelijke omgang met Hem onze Heer. Is het niet prachtig, dat perspectief van het evangelie?
Een mooi beeld van die verborgen liefdesgemeenschap tussen God en de zijnen, herkennen we ook in de relatie tussen de enthousiaste bruidegom en zijn bruid en hun verborgen omgang in de voorbereiding van het aanstaande bruidsfeest. Zijn zij niet het beeld van de geestelijke werkelijkheid van de bruidsgemeente die zich voorbereidt op de bruiloft van het Lam? (Op.21:9).

Lied.
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied,
en telkens als ik angstig ben
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Kerntekst.
Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
(Psalm 27:5).

Gebed.
Wat willen wij U danken Heer, dat we door uw verlossing een persoonlijke, intieme hartsgemeenschap mogen hebben met onze Vader. Wat schitterend Vader dat U met ons en wij met U vertrouwelijk kunnen spreken. Dat we uw stem kunnen verstaan en kunnen zeggen: Hier zijn wij Vader om uw wil te doen. Amen.