Sta op!

Jesaja (ong.700 voor Chr.) spreekt namens God, zijn volk toe met heldere woorden die naast bekering van ongerechtigheid, vooral doortrokken zijn van het uitzicht op Gods heerlijkheid door de komst van onze Verlosser.

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op! (Jes.60:1).

Wat een woord van hoop, ook in onze dagen, waarin waarden van geloof en leven steeds meer plaats lijken te maken voor wetteloosheid en geweld. Ik moet denken aan de verloren zoon uit Lucas 15: “Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan” (:18) En dan is het Licht daar, ook dat Licht dat naar hem toekomt -zijn vader, die vol ontferming snel naar hem toe gaat- en hem omhelst en hem de heerlijkheid van de feestvreugde binnen leidt.

Wat een woord van God! “Sta op”! Hoe vaak heeft Jezus dit woord niet uitgesproken: “Sta op en wandel” of “Sta op, neem uw matras op en wandel”. U weet nog wel, die man die al 38 jaar lang ziek lag te zijn bij het badwater Bethesda vlak bij de Schaapspoort in Jeruzalem. Wat een feest! Wat een ontferming! Hoe groot is onze God! En nu -mag ik zeggen- tot ons: “Sta op, en wordt verlicht”. Mooi hè, dat samengaan van uw en mijn opstaan en verlicht worden en dan te ervaren dat onze Vader zich haast om bij U te zijn; en wij zijn heerlijkheid mogen aanschouwen (Joh.17 :24).

En dat niet alleen. Dat vreugdevolle samengaan met onze Vader verandert niet; ook niet wanneer Jesaja vervolgd met: ” Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën; maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid over u zal gezien worden.

God wekt op, ook met het oog op naderend onheil. Dwars door moeiten en diepe duisternis heen leidt God ons en hij roept ons daarom op om op te staan, weg van de eigen overleggingen en zorgen en wat al niet meer. Nee, niet alleen om te overleven, maar om nog heel veel meer, namelijk om gezien te worden door vele volken, die door ons licht in de duisternis door zijn volk heen Gods heerlijkheid over u opmerken en naderbij komen, naar dat licht.

Herinnert u zich nog dat Jezus sprak: “Jullie zijn het licht der wereld” (Matth.5:14). Gods oproep aan de zijnen: “Sta op!”, heeft dus ook die heel belangrijke bedoeling dat al die mensen vanuit de duisternis, dat heerlijke licht opmerken en Hem, de Christus, de Redder en Verlosser ontmoeten. Om binnen te gaan.

Wat belangrijk om aan Gods oproep: “Sta op en wordt verlicht.” gehoor te geven, blijvend gehoor. Tot redding van velen.

Wat is ons werk? Welke actie zullen we ondernemen? Geen enkele actie. We zullen slechts zorgen, net zoals de wijze maagden uit Mattheüs 25, blijvend licht van God te dragen en dus altijd olie (beeld van de heilige Geest) bij ons, in ons hart, te hebben. Wat een genade dat we Gods licht mogen verspreiden. Niet meer, maar ook niet minder.

Kernteksten.

Ps.119:130. Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.

Ps. 36:10. Want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht.

Lied.

’t Licht dezer wereld is reddend verschenen.

’t Woord, dat voor eeuwen bij God was, werd vlees.

Christus komt mensen met God weer verenen,

zondaars verlossen van oordeel en vrees.

Hemelen wilt uw gezangen ons lenen.

’t Licht dezer wereld is reddend verschenen.

Uit V.E. liedbundel.

Gebed.

Geliefde Vader, wat is het toch bijzonder dat U door uw woord ons verstand en ons hart verlicht, waardoor we echt met U kunnen wandelen en onderscheiden waar het op aan komt. Uw Licht doet ons uw liefde kennen en verstaan we uw woord dat zegt:

“Jullie zijn het licht der wereld” (Matth. 5:14). Hoe groot is dit! Doe ons Vader dit woord steeds verstaan opdat wij in ons leven uw Licht en uw heerlijkheid mogen verspreiden. Opdat velen uw heerlijkheid zullen Vader, hier zijn wij om uw wil te doen.