Zincafé Kogerkerk 24 maart 2023

Slavernijverleden en identiteitsdenken

Inleiding door Kathleen Ferrier

De laatste jaren is het inzicht ontstaan dat de zgn. Gouden Eeuw mede kon ontstaan door anderen – met name in Suriname en op de Antillen – tot slaaf te maken. Tegelijkertijd ontstond het bewustzijn dat overal in de haarvaten van onze samenleving min of meer latent racisme aanwezig is.

Eind vorig jaar heeft de regering excuses aangeboden voor de rol van Nederland bij de slavernij. Premier Rutte benadrukte daarbij dat met deze excuses geen punt, maar een komma wordt gezet.

In dit Zincafé gaat het over de vraag, wat achter die komma moet volgen. En in hoeverre speelt bij discriminatie en racisme een rol dat vandaag de dag mensen steeds meer de neiging hebben te benadrukken wat hen onderscheidt van anderen?

Kathleen Ferrier is – als voormalig lid van de Tweede Kamer, voorzitter van de Nederlandse Unesco-commissie én dochter van de eerste president van Suriname – deskundig en persoonlijk betrokken bij dit onderwerp.

Zij pleit voor een spiritueel proces, naar voorbeeld van de Waarheid- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Excuses zijn volgens haar slechts een stap naar het uiteindelijke doel, nl. verzoening onder alle Nederlanders. Het gaat volgens haar daarbij niet om de schuldvraag maar om vragen als: word ik gezien? Mag ik er zijn? Mag mijn verleden er zijn? Deze vragen gelden voor de nazaten van de tot slaaf gemaakten, die zich afvragen of de pijn van hun voorouders wordt gezien en die aanlopen tegen racisme en discriminatie. En zij gelden ook voor hen die al generaties hier wonen en zich afvragen of zij nog wel trots mogen zijn op hun land en bang zijn dat hun dat wordt afgenomen.

Wie zouden bij een dergelijk proces aan tafel moeten zitten? En kunnen de kerken – landelijk en lokaal – een rol kunnen spelen in dit proces?

Na de inleiding van Kathleen Ferrier is er gelegenheid voor vragen en gesprek, onder leiding van gastheer Jaap van Kampen.

Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan.

Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Toegang vrij; na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten.