Israël en Palestijnen, moed om te ontmoeten.

Spreekster Maaike Hoffer

Sinds enkele weken woedt een hevige oorlog tussen Israël en Gaza, een overbevolkt stukje land, waar Palestijnen wonen. Hamas is in Gaza aan de macht en vermoordde bij een inval in Israël meer dan 250 mensen en gijzelde rond de 200 mensen. Israël slaat hard terug met bombardementen op Gaza, afsluiting van o.a. water en elektriciteit, bemoeilijking van humanitaire hulp en een dreigend grondoffensief. De VN probeert te bemiddelen, tot nu toe zonder veel succes. Ook in Nederland laait de discussie over dit conflict hoog op en een verkeerd woord is gauw gezegd: ofwel je wordt beschuldigd van het steunen van een terroristische organisatie, ofwel je wordt beschuldigd van antisemitisme. Commentatoren en regeringsleiders wegen hun woorden op een goud schaaltje.

We prijzen ons gelukkig iemand – met kennis van zowel de Israëlische als de Palestijnse achtergronden – gevonden te hebben die bereid is over dit precaire onderwerp te spreken in het Zincafé Kogerkerk.
Maaike Hoffer woont in Israël en is dialoog coördinator in Nes Ammim. Daarnaast is zij werkzaam bij de Stichting COME (Communication Middle East). Vanwege de onveiligheid door de oorlog ligt haar werk in Israël nu stil en is zij in Nederland.

Nes Ammim is een dorpje in Noordwest Galilea, een gebied waar Joodse en Palestijns Arabische dorpen zijn gevestigd. De inwoners van deze dorpen hebben nauwelijks onderling contact. Nes Ammim heeft zich tot doel gesteld om de dialoog tussen de verschillende in Israël woonachtige groepen te bevorderen door lokale dialoogorganisaties en -initiatieven te ondersteunen en door diverse dialoogactiviteiten te initiëren en organiseren.

De Stichting COME organiseert seminars waarin Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten en trachten te luisteren naar elkaars pijn.
Na de inleiding van Maaike Hoffer is er gelegenheid voor vragen en gesprek, onder leiding van gastheer Jaap van Kampen.
Datum : 10 november
Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan.
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Na afloop gelegenheid tot informeel napraten.
Toegang vrij, collecte ter bestrijding van de onkosten.