In Zaandam en Zaanstad zijn veel kerken actief in allerlei verbanden. Bij sommige acties is onze gemeente direct betrokken, bij andere indirect. Op deze pagina geven wij een overzicht van wat wij  aan nieuws hierover binnenkrijgen. Onderstaande berichten komen uit de nieuwsbrief van de Stichting Zaanse Gemeenschap.

Stiltekring op de Gedempte Gracht

ZATERDAG 26 MAART, 15.00 uur wordt er weer een STILTEKRING gehouden, midden op de Gedempte Gracht bij de muziektent. En vervolgens elke zaterdag tot Pasen. De toestand in Oekraïne vraagt erom dat wij onze solidariteit tonen. Jullie aanwezigheid is daarbij zeer gewenst. Afgelopen zaterdag waren er al een flink aantal deelnemers. Bij deze de oproep om zaterdag in nog grotere getale aanwezig te zijn, om onze solidariteit met Oekraïne te betuigen.

Namens: o.a. Zaanstad Ecclesia, leden voormalig Vredesberaad, Terry Baas en Willem Munters.

Wat gebeurt er in de gemeente Wormerland

In de sporthallen van Wormer worden dagelijks vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk gehuisvest. Na administratieve zaken – zoals o.a. registratie – worden deze mensen elders in Nederland ondergebracht. Op deze locatie is geen behoefte aan inboedel of andere spullen.

Met geld van IPCI Zaanstreek (RK) zijn drie wasmachines geleverd in drie flatwoningen aan de Gele Lisstraat in Wormer, waar inmiddels Oekraïense gezinnen wonen. Op dit moment worden er nog drie flatwoningen opgeknapt en gereedgemaakt voor bewoning. Zodra er daar ook Oekraïense vluchtelingen worden geplaatst wordt bekeken, of de Oekraïense bewoners van deze woningen gebruik kunnen maken van elkaars wasmachine of dat er nog andere wasmachines zullen worden aangeschaft. Hierover vindt direct contact plaats met de actiecoördinator van WelzijnPlus in Wormer en de gemeente Wormerland. In vier garageboxen in het flatgebouw zijn heel veel huisraad, dekens en andere zaken opgeslagen, die zoveel als mogelijk ingezet.

Opbrengst concert Zingen voor de Oekraïne

De zang en gebedsavond voor Oekraïne, afgelopen zaterdag 12 maart, in de Bullekerk in Zaandam heeft €.800,– opgebracht.

Actie voor nieuw ondergoed en nieuwe sokken voor vluchtelingen

Er blijft een grote behoefte heeft aan nieuw ondergoed en nieuwe sokken, voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen die in de Zaanstreek worden ondergebracht. Vanuit hygiënisch oogpunt is het niet gewenst om gebruikt ondergoed en sokken in te zamelen.

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL10 RABO 0319 0562 52 ten name van Stichting Zaandamse Gemeenschap (met ANBI-status). Graag met vermelding “ondergoed” zodat het gereserveerd kan worden voor dit specifieke doel.

Mochten er mensen zijn die ook spullen in natura willen brengen, dan kan dit ook. Ieder die persoonlijk nieuw ondergoed en nieuwe sokken beschikbaar wil stellen, kan dit inleveren bij het steunpunt in de voormalige Miss Etam-winkel in de Rozenhof in Zaandam, van maandag – vrijdag, van 13.00 uur t/m 17.00 uur. Actuele informatie over dit steunpunt is altijd te vinden op de facebookpagina: Noodopvang Oekraïne Zaanstad | Facebook

Vluchtelingen in huis nemen

Als je overweegt een vluchteling in huis te nemen, kan je contact opnemen met https://takecarebnb.org/gastgezin/
Deze organisatie heeft ervaring met het onderbrengen van vluchtelingen in gastgezinnen, zoekt een goede match en helpt met het maken van goed afspraken, want die zijn  nodig leert de ervaring.

Meer informatie

Ook op de websites van Zaankanters voor elkaar en van Vluchtelingenwerk is informatie te vinden, hoe mensen hulp kunnen bieden. Zie bijgaande links:

Hulpacties voor Oekraïne – Zaankantersvoorelkaar

Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl)