De Zaanse Spirit: `Op weg gezet…`

Gemeenschappelijke viering Protestantse Gemeenten Zaanstreek op 4 juni a.s.

Ondanks een onderbreking door covid is het inmiddels een vertrouwde traditie: de gemeenschappelijke kerkdienst van alle PKN-gemeenten Zaanstreek op de zondag na Pinksteren in de Oostzijderkerk, ook bekend als De Zaanse Spirit.
Thema dit jaar is `op weg gezet!` Mensen worden in Gods geest op weg gezet om te getuigen van het goede nieuws. Ook in een andere betekenis weten we ons op weg gezet. Nu de kerk zo snel krimpt weten we ons als protestantse gemeenten meer dan ooit op weg gezet naar elkaar. Een extra reden om vanmorgen ook die verbondenheid in een feestelijke dienst te vieren. We hopen dat u erbij bent. Het belooft weer een bijzondere viering te worden!
Voorgangers in de dienst zijn ds. Cornelis Visser (Westzaan) en ds. Bart Vijfvinkel (Wormer). Het orgel wordt bespeeld door Joost Rijken. Medewerking wordt verleend Jasper Rijken, trompet, door de Cantorij van de Protestantse Gemeente Oostzaan en door de speciaal voor deze dienst in het leven geroepen gelegenheidscantorij (zie onder) o.l.v. Koos Lith

Overige informatie:

– De dienst begint om 10.00 uur en heeft plaats in de Oostzijderkerk, Zuiddijk 1, te Zaandam.
– Voor de kinderen is er kindernevendienst en voor de tieners tienerdienst. Er is ook crèche.

– De collectes in de dienst zijn bestemd voor de Blijde Ruiters (https://www.deblijderuiters.nl) en voor de bestrijding van de onkosten. Gelieve contant of digitaal (qr-code) bij te dragen. De collectebonnen van de `eigen` gemeente zijn deze morgen niet geldig.
– Uiteraard is er koffie/thee/limonade na afloop en is er alle gelegenheid om na te praten en de ontmoeting voort te zetten.

Samen zingen: ad hoc cantorij Zaanse Spirit

Aan de gemeenschappelijke viering wordt medewerking verleend door de Cantorij van de Protestantse Gemeente Oostzaan en door een gelegenheidscantorij (=cantorij Oostzaan aangevuld met zangers uit de Zaanstreek), beide o.l.v. Koos Lith.
Wilt u meezingen? De cantorij oefent op de volgende woensdagavonden: 17, 24 en 31 mei van 20.00 tot ong. 21.15 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 12 te Oostzaan. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

Samen op de fiets naar de Zaanse Spirit

Voor de fietsers zijn er twee fietsroutes zodat zij niet alleen gezamenlijk vieren, maar ook gezamenlijk opgaan naar het huis van de Eeuwige met graag een rood lintje – kleur van de Geest – aan het stuur.

Fietsen vanaf de PG Krommenie via PG Wormerveer, de
Ontmoeting en de Kogerkerk naar de Regionale dienst in de
Oostzijderkerk in Zaandam
Vertrek PG Krommenie 8.55 u.
Aankomst en vertrek PG Wormerveer 9.05 u.
NB: PG Wormer-Jisp kan hier verzamelen.

Aankomst en vertrek Ontmoeting 9.20 u.
Aankomst en vertrek Kogerkerk 9.30 u.
Aankomst Oostzijderkerk 9.45 u.

Fietsen vanaf de PG Assendelft via PG Westzaan naar de Regionale dienst in de Oostzijderkerk in Zaandam
Vertrek PG Assendelft 8.55 u.
Aankomst en vertrek PG Westzaan 9.15 u. Aankomst Oostzijderkerk 9.45 u.