Start repetities najaar 2023 ZIM.

 

Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor (ZIM) is in 1983 opgericht en levert sinds die tijd bijdragen aan kerkdiensten in de Zaanstreek en daarbuiten en geeft door het jaar heen meerdere concerten. In 2023 zal o.a. het jubileumconcert plaats vinden in verband met  het 40 jarig bestaan van het ZIM in november. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.

Onze leden komen uit allerlei kerkgemeenschappen en komen uit de gehele Zaanstreek en daar buiten. Na een enorme piek aan leden van 150 mannen zijn we nu in aantal geslonken naar rond de 65 zangers. Heb je zin om op de woensdagavond tussen 19.30 uur en 21.45 uur te komen zingen onder bezielende leiding van onze dirigent Hugo v/d Meij, of wil je gewoon eens komen kijken en luisteren dan ben je van harte welkom.

Wil je projectmatig meezingen, dan kan dat voor een vriendenprijs van €5,00 per maand gedurende 2 maanden. Daarvoor krijg je muziek en koorkleding in bruikleen en daarna besluit je of je koorlid wordt en mee mag zingen bij optredens van het ZIM.

We repeteren wekelijks in Cultureel Centrum Bullekerk Westzijde 75 Zaandam. De repetities starten woensdag 23 augustus.

Wees Welkom!