• Datum:

PAX organiseerde in 2015 samen met de Raad van Kerken de eerste Walk of Peace in Nederland. Deze vond plaats in Den Haag de stad van Vrede en Recht.  Sindsdien wordt de organisatie van lokale Walks of Peace gestimuleerd en zijn er inmiddels al meer dan honderd edities georganiseerd door het hele land.

De Walk of Peace is een wandeling in, van en voor Vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we als mensen, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. De Walk of Peace laat zien hoe ontmoeting en verbinding het begin kan zijn voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Zelf een Walk of Peace organiseren is een feest van ontmoeting en biedt, ook na afloop, unieke kansen voor (nieuwe) samenwerking.

Tijdens de wandeling van dit jaar denken en spreken over de ontwikkelingen in de wereld,  de onzekerheid die oorlog voor Oekraïne met zich meebrengt in Europa en de relatie met oplaaiende conflicten in overige landen van de wereld.

Daarom organiseren PAX samen met de werkgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken, de Haagse Gemeenschap van Kerken, het Apostolisch Genootschap, en het Haags Vredes Initiatief met medewerking van vele anderen dit jaar de nationale Walk of Peace in Den Haag. Met deze nationale Walk of Peace wordt de Vredesweek 2022 afgesloten.

Walk of Peace 2022

Op 25 september 2022 zal de jaarlijkse Walk of Peace plaatsvinden in Den Haag. De Walk of Peace is een wandeling in, van en voor Vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen.

De wandeling, die ongeveer 6,5 kilometer zal zijn, benadrukt het belang van vrede, samenkomst en voortdurend dialoog. De wandeling zal starten bij het Vredespaleis en zal via verscheidene locaties haar weg vervolgen. Tijdens de wandeling zullen op deze locaties wandelaars meegenomen worden in het verhaal van vrede en oorlog (ofwel door sprekers, muziek of andere vormen van kunst). De Walk of Peace zal eindigen in het Zuiderpark, waar iedereen, onder het genot van hapjes en entertainment, met elkaar verder in gesprek kan.

Tijdens deze zevende editie van de Walk of Peace wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld, de onzekerheid die de Oorlog voor Oekraïne meebrengt in Europa en de relatie met oplaaiende conflicten in de wereld.

Doel Walk of Peace

Het doel van de Walk of Peace is de wandelaars stil te laten staan bij het belang van vrede op verschillende niveaus. Tijdens de wandeling zal de relatie tussen conflicten op mondiaal niveau en op persoonlijk niveau worden belicht.

Het thema van de Vredesweek 2022 is ‘Generatie Vrede’, wat ook herkenbaar zal zijn in de wandeling. Het stimuleren van intergenerationele dialogen tussen mensen vanuit alle achtergronden en (geloofs) gemeenschappen kunnen bijdragen aan het algehele ideaalbeeld van vrede. Daarnaast zal er tijdens de wandeling ook ruimte zijn voor een gesprek over de effecten van oorlog op (het beeld van) menselijkheid en solidariteit.

Praktisch

Samen met de werkgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken, de Haagse Gemeenschap van Kerken, het Apostolisch Genootschap, het Haags Vredes Initiatief en een aantal lokale partners, organiseert PAX ook dit jaar deze landelijke Walk of Peace. De Walk of Peace zal beginnen bij het Vredespaleis te Den Haag, waar de wandelaars zich om 12.30 kunnen verzamelen.

Het gedetailleerde programma en de route van de wandeling zal later bekend gemaakt worden.

Bij vragen over deze wandeling of de wens om mee te werken aan de voorbereidingen, mail g.dewijer@paxforpeace.nl