Goed doen met Poen 2021

Na een jaar onderbreking hadden we dit jaar een leuke combinatie bedacht met Kerkcafé de Bijzaak, maar door het overlijden van de initiator Cornelis Kaai is dit terecht geannuleerd. Toch was besloten om het Goed doen met Poen toch door te laten gaan.  De belangstelling was klein, hoe kon het ook anders onder deze omstandigheden?

Het resultaat was er niet minder om: het leuke van Goed doen met Poen is vaak dat de deelnemers elkaar niet beconcurreren, maar elkaar juist versterken met aanmoediging en ideeën. Zo ook nu was dit het geval.

Zo was er Sjoerdtje van Beek, die zich actief inzet bij de speelgoedbank Wormerveer.

Een prachtig verhaal hoe zij zich met hart en ziel inzet voor kinderen die ondanks een zorgelijke thuissituatie op deze manier speelgoed kunnen krijgen. Sjoerdtje koopt in kringloopwinkels mooie poppen en breit er nog prachtige kleertjes bij. Ook auto’s of speelgoed op batterijen brengt ze aan. 

Zorgelijk was wel dat de speelgoedbank in tijdelijke, gratis ruimte zit in het oude hoofdkantoor van Wessanen, maar daar op korte termijn uit weg moet omdat het pand een metamorfose gaat krijgen onder leiding van een projectontwikkelaar.

De droom is nu om in een winkelcentrum een toegankelijke locatie te vinden is, die natuuurlijk niet veel mag kosten.

Het verhaal was goed voor een bijdrage van € 425.

Ook het verhaal van Hanneke Kiburg inspireerde: eens bezocht zij de Landelijke Diaconale Dag en zag hoe een groep ergens in het land Troostdekentjes maakt. Hier is een totale activiteit uit gegroeid die, in samenwerking met het Sociaal Wijkteam in Poelenburg helpt aan integratie van anderstaligen. Het werkt als volgt: een groep vrouwen met een uitkering worden verplicht om te werken aan hun integratie: daar hoort taalles bij. Al hakend en breiend leren de vrouwen de taal. Hanneke deed ervaring op met de hulp aan vluchtelingen in de Noorderkerk. De groep leert ook de problemen in Poelenburg kennen door krantenknipsels te lezen en begrijp maar te maken.

De troostdekens worden weggegeven aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zo kom je ook nog wel eens achter de voordeur en ook dit helpt integratie te verbeteren. Hanneke kan nu voor € 475,- op zoek naar goedkope wol in mooie kleuren want het creatieve tempo ligt hoog.

Tenslotte was er Puur Poelenburg dat ook in Poelenburg werkt aan integratie in de ruime zin van het woord. Van koffiedrinken, maaltijden met Soep, ontmoetingen van ouderen en knutselen met kinderen, maar ook met Kerst- en Paasvieringen gebeurt er heel wat. Graag wil men de activiteiten nog verder uitbreiden. Daarvoor zijn steeds meer vrijwilligers en middelen nodig. De bijdrage van Goed doen met Poen kwam uit op een mooi bedrag van € 625,-.

Namens de diaconie, Kees van der Pol