Van 18 t/m 26 september 2021 vindt de nationale Vredesweek plaats. Deze wordt georganiseerd door PAX. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek.

Liturgie Vredesweek

In de krant PAX Vieren zijn diverse liturgische suggesties te vinden, zoals een voorbeeld voor een bloemschikking, een meditatie en gespreksvragen bij Psalm 139, een uitleg van ds. Klaas Touwen – tevens dorpskerkenambassadeur – bij Marcus 9, vers 30-37, een gedicht over hoop, gebeden en een speciaal vredesweeklied. 

De Vredeskrant en de bladmuziek zijn gratis te downloaden op de website van PAX.

Collecte Vredesweek

Ook in het collecterooster van de Protestantse Kerk/Kerk in Actie wordt aandacht besteed aan de Vredesweek. Er wordt gecollecteerd voor een project dat een einde wil maken aan negatieve stereotypen tussen Joodse en Palestijnse kinderen door hen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Walk of Peace

Organiseer een Walk of Peace, een wandeling om te ervaren en te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. Loop door het Nederland van vandaag waarin mensen laten zien hoe ontmoeting en verbinding het begin zijn voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving.

In 2015 organiseerde PAX samen met de Raad van Kerken de eerste Walk of Peace in ons land. Sindsdien zijn er al meer dan honderd lokale Walks of Peace-edities gelopen door het hele land.

Op de website van PAX staat een handleiding en ander materiaal dat te gebruiken is bij een Walk of Peace. PAX levert een Vredesweekvlag en/of Walk of Peace-tassen zolang de voorraad strekt met een maximum van 50 tassen per wandeling. 

Uitleg thema vredesweek

Sommige mensen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als aan iedereen recht wordt gedaan.