Van de diaconie Noorderkerk

Op 8 april was de bijeenkomst met collega diakenen in de Zaanstreek. We komen jaarlijks samen om elkaar te informeren, inspireren, te versterken, ideeën uit te wisselen en zo mogelijk samen te werken. Arjan Bikker was er ook. Hij is consulent Kerk in Actie, de landelijke diaconietak van de Protestantse Kerk Nederland. Hij weet alles over de acties gericht op buiten- en binnenlandse noden. Ook Harry Binnenmars, werkzaam bij SchuldHulpMaatje, was aanwezig. Hij vertelde ons over een nieuw project  ‘Red je het wel?’

Samen in Actie

In het vorige kerkblad Zaans Kompas schreven we dat de diaconie van Zaandam heeft gekozen voor een langdurige relatie met een of meerder projecten in Libanon en Syrië. Dat willen we graag delen met collega diakenen. Arjan kon alles vertellen over deze nieuwe opzet ‘Samen in actie’. Kerk in Actie biedt hiermee allerlei middelen om je kerk te helpen betrokkenheid met het land en de mensen daar te versterken. Er zijn brochures beschikbaar, korte presentaties, video’s, korte verhalen met foto’s, materialen voor kinderen, zelfs een minimagazine. Er is een ontmoetingsdag en een consulent die met ons meedenkt. Onze collega diakenen gaan nadenken of ze willen aanhaken bij ‘Samen in actie’ en misschien ook kiezen voor Libanon – Syrië als actieland. Dan zouden we samen kunnen optrekken.

Samen tegen armoede

Met de campagne ‘Samen tegen armoede’ doet Kerk in Actie wat zij kan tegen de groeiende armoede in Nederland. Op korte termijn door te helpen met voedselpakketten voor de Voedselbank, op lange termijn door samen met SchuldHulpMaatje Nederland mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank groeit snel. Er is dus meer voedzaam eten nodig. Veel voedsel komt van bedrijven en supermarkten. Het goede nieuws is dat zij steeds minder voedsel verspillen, maar daardoor blijft er veel minder over voor de voedselbanken. Het afgelopen jaar hebben we in de Noorderkerk regelmatig levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Suggesties van Arjan: stel je kerk ook voor de buurt open als inleverpunt. Laat kerken inzameling organiseren in estafettevorm. Zo vergroot je de opbrengst constanter.

Dan de samenwerking met SchuldHulpMaatje. In Nederland is 60% van de huishoudens financieel kwetsbaar. Schaamte is er de oorzaak van dat mensen 3 tot 5 jaar wachten tot ze aan de bel trekken. Met stress en sociaal isolement vaak als gevolg. Hoe kan de stilte daarover doorbroken worden en hulp worden gevonden? Problemen ontstaan vaak op kruispunten in het leven. Verlies van werk, scheiding, ziekte, overlijden van de partner. Kerken en hun leden kunnen betrokken zijn bij die kruispunten. SchuldHulpMaatje Nederland kan kerken concrete hulpmiddelen aanbieden die helpen om in gesprek te komen. Daarvoor is het “Startpakket Red je het wel?” ontwikkeld. Harry Binnenmars is relatiebeheerder bij SchuldHulpMaatje. Hij heeft uitgelegd hoe je er als kerk mee aan de slag kunt gaan. Elke aanwezige diaconie kon een pakket meenemen. Ook wij komen er op terug, je gaat er meer van horen.

Tot slot de Zaanse Spirit dienst op 27 mei. We besloten om de diaconiecollecte te bestemmen voor de organisatie MAF. MAF vliegt voor meer dan 1.400 kerken en (hulp)organisaties met 120 MAF-vliegtuigen wereldwijd. Waar geen wegen zijn biedt MAF vervoer om medische hulp, noodhulp, ontwikkelingshulp en het evangelie te brengen.

Zo.. ik hoop voldoende te hebben verteld over de diaconie Van de PG Zaandam. Zo niet? Klamp ons aan!

Hartelijke groet, Hans, Edith, Kitty, Agaath, Kees, Jan, Els