Het teken van de korenaar

De Noorderkerk heeft een nieuwe Paaskaars.

Een Paaskaars is een grote kaars vooraan in de kerk, die alleen brandt bij kerkdiensten, als teken dat Gods Geest aanwezig is. De vrijdag voor Pasen wordt het verhaal verteld van de dood van Jezus, dan wordt de kaars gedoofd en niet meer gebruikt. Op Paasmorgen wordt feestelijk een nieuwe kaars de kerkzaal in gedragen als teken van het nieuws van Jezus’ opwekking.

Op de Paaskaars in de Noorderkerk is het symbool te zien van een korenaar als verwijzing naar graan en brood. Jezus wordt in de Bijbel het Brood van Leven genoemd, en is een symbool bij het Heilig Avondmaal of de Eucharistie. Ook is de korenaar een teken van de wederopstanding. Het graan dat in de aarde wordt gelegd en schijnbaar dood gaat. Maar in het voorjaar komt het tot nieuw leven en is het een bron voor voedsel.