Paascollecte Kerk in Actie

De Paascollecte is voor KiA Werelddiaconaat, Zuid-Afrika.

Veel zwarte jongeren in de Zuid- Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

Giften kunnen worden overgemaakt naar NL69 INGB 0690 2135 30 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zaandam o.v.v. Paascollecte Kerk in Actie