Op 9 april a.s. is het precies een jaar geleden dat Huub Oosterhuis overleed.
Hij heeft ons veel nagelaten: prachtige teksten (gebeden, liedteksten, vertalingen, gedichten, beschouwingen, etc) die ons tonen hoe we in een post-christelijke samenleving kunnen leven met en vanuit de Schrift.
Op deze avond zullen we stilstaan bij Oosterhuis’ leven en theologie en zullen we bekende en minder bekende liederen horen en zingen, afgewisseld met gedichten en andere teksten van zijn hand. Na afloop is er een hapje en drankje en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Inleiding/voordracht:
ds. Sjaak Visser (Oostzaan/Jisp) en ds. Bart Vijfvinkel (Wormer)
M.m.v.
Ike Wolters, orgel
Yvonne Guldenaar, alt
Henriëtte Bout, fluit
de Morgenstercantorij (Cantorij Protestantse Gemeente Wormerveer) o.l.v. Corrie van Gorp
Datum en tijd: dinsdag 9 april 2024 om 20.00 uur.
Locatie: Protestantse Kerk, Noordeinde 20, Wormerveer