Oecumenische ontmoetingsdag

Op verhaal komen over duurzaamheid

Contextueel Bijbellezen

Vrijdag 13 mei 2022

11.00 tot 15.00 uur (inloop 10.30 uur)

Taborkerk

Maasstraat 2, 1442 RV te PURMEREND

Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische keuze: minder vlees eten, gebruik van groene energie, afval recyclen, korter douchen, enzovoort. Maar kiezen voor duurzaamheid kan ook een lastige keuze zijn en soms grote gevolgen hebven voor jezelf, maar ook voor het dorp, wijk of stad waar je woont. Hoe kiezen we dan?

Op verhaal komen over Duurzaamheid
Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin te spelen (kunnen) hebben. Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel bijbellezen.

Aanmelden kan tot dinsdag 10 mei 2022 via het contactformulier of door te mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag. Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging.

De uitnodiging en het programma kunt u vinden op de website van het Oecumenisch Platform Noord-Holland: Oecumenisch platform NH – Nieuws

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 0655884486.