Kerk voorzichtig weer open

RESERVERINGSTELEFOON NOORDERKERK 06-45595245
Vrijdagavond werd de eerste stap weer gezet naar versoepeling van de corona-maatregelen en dinsdag ochtend volgde het advies van het CIO, waar de PKN zich bij aansloot. Als PGZ willen we daar niet bij achterblijven. We weten dat veel mensen weer snakken naar een “gewone” zondagochtend dienst. Daarom is er in
het moderamen besloten om met ingang van komende zondag 23 januari weer max. 50 bezoekers te verwelkomen in de Noorderkerk. We hanteren hierbij weer de reserveringstelefoon 06-45595245, zoals die ook in het verleden is gebruikt. Je kunt op donderdag- en vrijdagmiddag, tussen 15.00 en 17.00 uur je reservering opgeven voor de eerstkomende dienst. Dit kan zomaar weer veranderen. We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief.
En de vaste regels blijven natuurlijk van toepassing:
Bij klachten: blijf thuis; reinig je handen; houdt 1.5 mtr afstand, ook in de kerk (2 stoelen!); bij verplaatsing: draag een mondkapje.
We hopen met z’n allen dat dit weer een eerste stap is op weg naar een “normale” dienst. Wees welkom!
Namens het moderamen, Herman Boutsma