Op woensdag 21 oktober jl. verscheen NBV21 (Nieuwe Bijbelvertaling 21). Een grote gebeurtenis want deze Bijbel is ook officieel de `kanselbijbel` van de Protestantse Kerk in Nederland. 

NBV21 is een herziene uitgave van de zogenoemde Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Inmiddels ligt ze in de meeste PKN – gemeenten op kansel en/of liturgische tafel en wordt er op zondagmorgen uit voorgelezen (niet altijd, want soms geeft een voorganger de voorkeur aan een andere vertaling).

Op dinsdag 8 maart wordt een avond gehouden over NBV21. 

Waarin verschilt deze van eerdere vertalingen? Waarom moest er een nieuwe bijbelvertaling komen? Spreekt deze vertaling duidelijker taal of niet? Helpt het ons in het begrijpen van de bijbelse teksten? Wat is er `herzien` aan de vertaling uit 2004 en hoe is dat in z’n werk gegaan? Waarom is `hij` als het over God gaat veranderd in `Hij`? Waarom zegt Job in NBV21 tot slot iets anders dan in de vorige versie van de Nieuwe Bijbelvertaling?

Aan de hand van verschillende bijbelgedeeltes `proeven` we NBV21. 

 

Tijd en plaats:

Dinsdag 8 maart a.s. van 19.30-21.00 uur in de Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8, Wormer

Opgave:

Bart Vijfvinkel, predikant@pknwormer.nl, 06 19685110