Kerstcollecte Noorderkerk

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. De opbrengst van de kerstcollecte van de diaconie gaat daarom naar Kerk in Actie Kinderen in de knel, waaronder ook het project voor Oekraïne valt.

Noodhulp Oekraïne

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat wil Kerk in Actie bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Kinderen krijgen een veilige plek om te spelen, psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven en Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Meer informatie op Noodhulp Oekraine | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 INGB 0690213530 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Zaandam o.v.v. Kinderen in de Knel kerstcollecte.