RESERVERING NOORDERKERK

06-20514769
Zondag werd het al aangekondigd door de ambtsdrager van dienst: de PKN en de Overheid gaan inzetten op versoepeling van de coronamaatregelen. Ondanks de nog steeds zorgwekkende cijfers verwacht men een dalende lijn voor de komende tijd. Als PGZ willen we daar niet bij achterblijven. We weten dat veel mensen weer snakken naar een “gewone” zondagochtend dienst. Dat zal het vooralsnog niet worden, maar we willen wel weer een eerste stap zetten. Daarom is er in het moderamen besloten om met ingang van komende zondag 2 mei weer max. 30 bezoekers te verwelkomen in de Noorderkerk. We hanteren hierbij weer de reserveringstelefoon 06-20514769, zoals die ook in het verleden is gebruikt. Je kunt op donderdag- en vrijdagmiddag, tussen 14.00 en 16.00 uur je reservering opgeven voor de eerstkomende dienst.
En de vaste regels blijven natuurlijk van toepassing:
– Bij klachten: blijf thuis
– Reinig je handen
– Houdt 1.5 mter afstand
– Bij verplaatsing: draag een mondkapje
We hopen met z’n allen dat dit weer een eerste stap is op weg naar een “normale” dienst. Wees welkom!
Namens het moderamen, Herman Boutsma