Voorstel ‘make-over’ Noorderkerk

Al weer even geleden hebben we als protestantse gemeente besloten om samen verder te gaan in één gebouw, de Noorderkerk. Wij willen daar een plek van  maken waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Een kerk is een gemeenschap gericht op de toekomst. Als herinrichtingscommissie hebben we zodoende uitgesproken dat we een open, betrokken en inspirerende gemeente willen zijn voor iedereen!

De pijlers van ons advies zijn gevormd door:

  1. Een historische verkenning van het gebouw;
  2. De input met ‘geeltjes’ die in juni 2019 bij gemeenteleden zijn opgehaald;
  3. Ideeën rondom duurzaamheid die we als ‘groene kerk’ willen verwezenlijken;
  4. Onze visie hoe we als kerk staan in deze maatschappij, nu en in de nabije toekomst;
  5. De visie en het kleuradvies van bureau Huisvanbinnen.

Kortgeleden is ons advies besproken met de kerkrentmeesters en de kerkenraad. Eveneens is de begroting aan hen voorgelegd. Na een paar kleine aanpassingen en een verdeling van de werkzaamheden over de komende jaren, is het advies dusdanig uitgerijpt, dat wij dit op 4 juli konden presenteren. De presentatie vind je hier : herinrichtingscommissie 4 juli 2021

Eventuele reacties op het voorstel kun je tot 13 juli a.s. doorgeven aan Willem Fontein via de e-mail: fonteinprada@hotmail.com

Heb je zin om mee te klussen aan een ‘nieuwe’ kerk, dan kun je je  tot 15 augustus a.s. opgeven bij Willem Fontein of bij Dirk Pos.