Eveline Masetti

Namens de kerkenraad kan ik meedelen dat Eveline Masetti per 1 augustus is aangesteld als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Zij wordt benoemd als ouderling-kerkelijk werker. Eveline woont in Zaandam en heeft al vele jaren ervaring in het ouderenpastoraat. Op de maandagen en dinsdagen gaat ze bij ons werken. Op de de andere dagen blijft ze werken als kerkelijk werker in Castricum. Indien nodig kan een dag geruild worden. We wensen haar een mooie en gezegende tijd toe in Zaandam. In het komend Zaans Kompas zal zij zichzelf voorstellen. De selectiecommissie wil ik hartelijk danken voor hun werk en het resultaat.

Namens de kerkenraad, Cornelis Kaai