Goed doen met Poen op 24 november

Een competitieve uitdaging met alleen winnaars. Noteer in de agenda en doe mee!

Bij Goed doen met Poen kan iedereen een organisatie met een goed doel voor het voetlicht brengen. Het bestaat uit een presentatie die gegeven wordt aan de bezoekers. Na een presentatie mogen bezoekers hun kritische vragen stellen. Dit maakt het beeld compleet: sommige doelen zijn briljant in hun context of zo simpel dat het eenvoudig lijkt. Anderen leggen een passie voor de dag die bewondering afdwingt.

Na de presentaties en de vragen worden bezoekers uitgenodigd om de beschikbare € 1.500 te verdelen over deelnemers, maar alles aan het ene doel schenken mag ook. De jury zal onafhankelijk en life de uitslagen tellen aan de hand van de stembriefjes en de hamvraag is: hoe wordt de prijs verdeeld?

Goed doen met Poen levert altijd verrassende winnaars op en blijft boeien tot na de uitslag, als er nagepraat mag worden.

Dit jaar staat Goed doen met Poen voor 24 november op de agenda, om 20:00 in zaal 2 en 3 in de Noorderkerk. Dit sluit aan op het Kerkcafé daarvoor, de combinatie levert een avondvullende ervaring op.

Zelf mee doen, iemand of een organisatie voordragen?

Mail of bel de gegevens door naar Kees van der Pol (kvanderpol@hetnet.nl of 06-21150705) en je krijgt de details van de deelneming retour. Opgeven kan tot een week voor aanvang, maar sluit bij circa 4 deelnemers.

Namens de diaconie,

Kees van der Pol