Geloof, hoop en liefde

De GHL-gesprekskring bestaat al 25 jaar in de Protestantse Gemeente Zaandam. In 1996 werd de Gereformeerd-Hervormd-Lutherse Gesprekskring opgericht door JanPieter de Boer en een aantal enthousiaste gemeenteleden uit de verschillende Zaanse kerken. Volgens de verhalen waren de Lutherse leden al na enkele maanden vertrokken, maar de naam bleef.

Ook na het vertrek van JanPieter naar het Verre Oosten bleef de kring bestaan, hoewel het aantal leden daarop drastisch terugliep. In 2008 stelde ik voor om de coördinatie op me te nemen en samen met de resterende leden zetten we een kerstkaartenactie op, waarin we ieder gemeentelid tussen de 20 en 35 jaar een persoonlijke kerstgroet plus uitnodiging voor de kring stuurden. Dit leverde –behalve een aantal uitschrijvingen uit de kerk – ook een aantal enthousiaste nieuwelingen op en we gingen verder als Geloof, Hoop en Liefde.

Terugblik en plannen

Afsluiten met een goed gevoel

Ondanks dat er wel erg veel van onze creativiteit gevraagd werd, kan de GHL-gesprekskring het seizoen 2020-2021 toch met een goed gevoel afsluiten.

We begonnen het jaar met een alternatieve ‘Flying Dinner’ in het Museum of Humanity op het Hembrugterrein. Vervolgens hebben we elkaar een aantal keer kunnen ontmoeten in de Noorderkerk, hebben we o.a. een avondwandeling gemaakt en zijn we getrakteerd op een pubquiz. De meeste gesprekken hebben we dit jaar online gevoerd. Onderwerpen waren bijvoorbeeld ‘zingeving’, ‘online geloven’ en ‘engelen’. Als kers op de taart hebben we samen een museum in New York bezocht – alles is mogelijk via Zoom.

Ook volgend seizoen gaat de GHL-gesprekskring door met dezelfde formule. De kring – die zich richt op de leeftijden van zo’n 25 tot 55 jaar – komt één keer in de maand op donderdagavond samen en bespreekt dan een actueel onderwerp aan de hand van bijvoorbeeld een filmfragment, (Bijbel)tekst of krantenbericht. Degene die de avond voorbereidt, wordt geheel vrijgelaten in het verzinnen en uitwerken van een onderwerp.dit zijn de data voor komende tijd:

donderdag 30 september
donderdag 28 oktober
donderdag 18 november
donderdag 9 december
donderdag 6 januari
donderdag 10 februari
donderdag 10 maart
donderdag 7 april
donderdag 12 mei
donderdag 2 juni (afsluiting)

De kring bestaat uit zo’n tien personen, maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij. Aanmelden kan via kleinemuck@gmail.com of ‘like’ onze facebookpagina www.facebook.com/ghlzaandam