Communicatiebericht PGZ

Zaandam, 13 november 2020

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze dag, Gedachteniszondag, staat van oudsher in het teken van het eindige leven, en herdenken van de overledenen van het afgelopen jaar. Het is een herdenking waarin zowel het verdriet en de pijn, als de hoop en het geloof op een bijzondere manier met elkaar gedeeld wordt.

PGZ had graag veel mensen in de gelegenheid gesteld om hun dierbaren te kunnen herdenken. Maar door de coronamaatregelen zal dat deze keer helaas niet mogelijk zijn. Daarom is gekozen voor een sobere herdenking in de ochtenddienst in de Noorderkerk (Heijermansstraat 127, Zaandam) met maximaal 30 personen, op basis van reservering.

Tijdens deze herdenkingsdienst zullen de namen van de overledenen worden voorgelezen. Daarna zal voor ieder van hen, een kaarsje worden aangestoken, waarna ook de overige aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld een kaarsje aan te steken.

Op basis van vrije inloop van 12.00 tot 16.00 uur, worden andere betrokkenen, waarvan een geliefde in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden, in de gelegenheid gesteld, om persoonlijk (met maximaal 2 personen) in de Noorderkerk deze te komen herdenken en een kaarsje aan te steken. Door de omstandigheden zal ook dit op een sobere wijze gebeuren. Vrijwilligers van PGZ zorgen voor begeleiding, zodat de herdenking coronaveilig plaats kan vinden.

Omdat de maatregelen vanuit de overheid per dag kunnen wijzigen, kan PGZ nog niet met zekerheid aangeven of deze herdenking daadwerkelijk door kan gaan. PGZ raadt iedereen aan de website te raadplegen: www.protestantse-gemeente-zaandam.nl.