De kerk gaat door, ook in coronatijd!

Zag dit in KleinKompas;

De kerk gaat door, ook in coronatijd!

In deze coronatijd is het vergaderen aangepast aan de (on)mogelijkheden, die geboden worden. In de kleine kerkenraad proberen we zoveel mogelijk met inspraak van de overige kerkenraadsleden, toch de PGZ draaiende te houden. Het lijkt alsof er zo weinig gebeurt, maar achter de schermen gaan we gewoon door. Bestuurlijke zaken worden opgepakt en besproken en ook inhoudelijk proberen we nog wat wel en niet mogelijk is op te pakken.

Afgelopen vrijdagmiddag hebben we weer bij elkaar gezeten in een minimum bezetting, op gepaste afstand. We willen je even bijpraten over wat er besproken is en wat er speelt.

Drukbezochte kerkdiensten zitten er voora alsnog even niet in, maar we proberen toch zoveel mogelijk contact te  onderhouden. Het organiseren van een eredienst met alle beperkingen is elke week weer een uitdaging. In de kerk is op zondagochtend een minimum aantal mensen aanwezig: predikant, organist /pianist, ambtsdrager, kindernevendienst en vrijwilligers voor geluid en beeld en koffie, en dat is het. Iedereen doet zijn best om met de presentatie tot een aanvaardbaar niveau en een mooie, verbindende dienst te komen. We zijn heel blij met het in ere herstelde kindermoment en momenteel wordt gekeken of de zoommeeting met de kinderen ook uitgezonden kan worden. Een nieuwe digitale uitdaging. En de tienerkerk heeft toestemming gevraagd voor een paasontbijt in de Noorderkerk. Onder toepassing van de gepaste maatregelen, hebben we daar volmondig mee ingestemd. Een mooi initiatief!

De diensten in Stille Week zijn uitgebreid besproken. Als er voor de Pasen geen verlichting komt zullen we witte donderdag helaas nog geen avondmaal vieren. Een groepje gemeenteleden is druk bezig om in de kerkzaal een aantal symbolen op te bouwen gedurende deze avonden en Paasmorgen. We zijn zeer benieuwd.

Het Zaans Kompas, het Klein Kompas, de website en de onderlinge contacten proberen we zoveel mogelijk te benutten om met iedereen in verbinding te blijven. De ouderenpastoraatsgroep doet wat mogelijk is om contact te houden met de betreffende gemeenteleden. Ook in het Pennemes wordt hieraan gewerkt.

Ds Sjaak Visser is met een megaklus bezig: hij wil alle PGZ – adressen in Zaandam langs om een paasgroet te brengen en de kennismaking te vernieuwen.

De procedure om een kerkelijk werker in het ouderenpastoraat aan te kunnen stellen ter ondersteuning van Ds. Sjaak Visser loopt nog steeds. Binnenkort verschijnt de advertentie. En aan de aanstelling van een jongerenwerker wordt ook nog steeds hard gewerkt.

Tot slot: de maatregelen en protocollen van de overheid en de PKN worden nauwlettend gevolgd. En deze zijn vaak bron van discussie. Mogen we nu wel of niet zingen? Mogen er nu wel of niet bezoekers aanwezig zijn? En hoeveel dan? Vooralsnog is er na lang wikken en wegen besloten om de eredienst nog zonder bezoekers en zangers te houden. De besmettingscijfers geven nog geen ruimte om meer te doen. En zolang de maatschappij nog op slot zit, vinden wij het gepast om ons daar aan te conformeren.

Maar de volgende persconferentie kan daar zomaar verandering in brengen. De stip op de horizon is nog steeds de zondagochtend, dat de kerkzaal weer vol zit en dat we na afloop elkaar weer kunnen ontmoeten in de foyer onder het genot van een kop koffie! Dus het motto is nog steeds: houd vol en blijf gezond!

Namens de kerkenraad PGZ

Cornelis Kaai, voorzitter
Herman Boutsma, secretaris