Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.

De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet
aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of buitenland.

Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. BLESS maakt geen onderscheid in geloof. “We hopen dat de manier waarop we ons werk doen iets losmaakt bij mensen.”

Steun dit werk

Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte, die mensen leert om in hun eigen dorp de armoede te lijf te gaan. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Kerk in Egypte’ of doneer online. Hartelijk dank!