Weer tijd voor gezellig in Kerkcafé De Bijzaak
Kerkcafé De Bijzaak, een plaats voor ontmoeting, mooie gesprekken en gezelligheid tot ’s avonds laat. Iedereen is welkom, in het foyer van de Noorderkerk, op vrijdag 25 november. Vanaf 17:30 zijn we open.
Jij kunt ook  om 18:00 uur mee eten en proef de kookkunst van Janneke en Judith.
Eet je mee, dan graag even aan Yeng melden via yeng.nacion@gmail.com of op 06-30302468.
Voor de maaltijd en de drankjes vragen we een bijdrage in de kosten. Jij kunt contant betalen of maak het bedrag over via GIVT. 
Tot dan!
De Bijzaak Team