Brief van ds. Verhoeff

Op 4 november stuurde ds. Peter Verhoeff, classispredikant voor Noord-Holland een brief aan alle kerkenraden in Noord-Holland .

Lees hier