Nummer 5, 30 augustus 2022

Via de facebookpagina Noodopvang Vluchtelingen Zaanstreek werd ik gewezen op onderstaand bericht van RTV NH over een club voor Oekraïners in de Zaanstreek. In het bericht zit een link naar het filmpje dat is uitgezonden in het nieuwsbulletin van RTV NH.

Ongetwijfeld heeft een aantal van jullie al kennisgenomen van dit bericht. De club heeft nu voor beperkte tijd onderdak gevonden in buurthuis de Lobelia in Poelenburg in Zaandam, maar wil graag het aantal ontmoetingsuren uitbreiden. Wellicht heeft één van de Zaanse kerken (bij voorkeur in Zaandam, i.v.m. huisvesting van Oekraïners op boten in de Voorzaan in Zaandam) mogelijkheden om een ruimte ter beschikking te stellen. Om die reden wordt dit bericht middels deze Nieuwsbrief onder jullie aandacht gebracht.

Lees hier de hele nieuwsbrief: Nieuwsbulletin kerken 05