Maximaal 60 kerkgangers!

De PKN heeft het advies met betrekking tot het aantal kerkgangers aangepast. Dat mogen er nu maximaal 60 zijn in plaats van maximaal 30. In Zaandam volgen we dat advies, dus vanaf aanstaande zondag 6 juni kunnen er weer meer mensen naar de kerk. De overige corona-maatregelen blijven vooralsnog gehandhaafd. In Zaandam hebben we ook besloten nog niet te zingen in kerk, maar gebruik te maken van voorzangers.
Reserveren is verplicht voor bezoekers van de kerkdiensten in de Noorderkerk. We hanteren hierbij de reserveringstelefoon 06-20514769. Je kunt op donderdag- en vrijdagmiddag, tussen 14.00 en 16.00 uur je reservering opgeven voor de eerstkomende dienst. Wees welkom!
Met vriendelijke groet, Cornelis Kaai