De protestantse gemeente Zaandam ( PGZ) is op zoek naar  een

Kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat

voor 40% en maximaal 4 jaar .

Wij zoeken iemand die:

  • graag (oudere) mensen bezoekt en met hen in gesprek gaat
  • zich openstelt ten aanzien van levensvragen;
  • initiatiefrijk is;
  • creatief is in alternatieve vormen van pastoraat;
  • bereid is voor te gaan in afscheidsdiensten en de daarbij behorende begeleiding;
  • uit is op een goede samenwerking met de predikant, ouderling ouderenpastoraat, contactpersonen;
  • een theologische opleiding op HBO niveau heeft afgerond;
  • meelevend belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland;
  • als kerkelijk werker in geschreven staat in het register van de Protestantse Kerk in Nederland
  • over een gelding VOG beschikt.

Wat bieden wij:

Een actieve gemeente die midden in de samenleving wil staan.

Open, betrokken en inspirerend zijn de trefwoorden die daarbij horen.

Een jaarcontract voor 40% met een mogelijke verlenging tot maximaal 4 jaar.

Salaris (schaal 8) en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland                                                                                    

Informatie over onze gemeente

Is te vinden op onze website; PGZ-Zaandam.nl

Voor inlichtingen en vragen kunt u zich wenden tot ds. Sjaak Visser. sjaak.visser@pgz-zaandam.nl

Sollicitaties richten aan scriba@pgz-zaandam.nl