Over het altaar in de samenleving en aandacht voor het gebed

Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de voltallige generale synode kan zich hierin vinden en schaart zich achter de nieuwe visie.

Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente over de visienota beschikbaar. Uit de nieuwsbrief van 19 juni 2020. Lees hier het hele artikel